Grundläggande data om jod

  ››  Klicka här för att läsa mer om jod

Engelskt namn
Iodine
Kemiskt tecken
I
Atomnummer
53
Grupp
17
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
126.90447 u
Densitet
4930 kg/m3
Smältpunkt
387 K   (114 ℃)
Kokpunkt
457.5 K   (184.5 ℃)
Upptäckt år
1811
Upptäckt av
Bernard Courtois

Grundämnet jod (I)

Det icke-metalliska grundämnet jod (kemisk beteckning I) tillhör den grupp i det periodiska systemet som kallas för halogener. Utmärkande för denna grupp är att de ämnen som ingår i den har en benägenhet att reagera och bilda föreningar med andra ämnen i form av olika salter (jämför till exempel med halogenen klor som man känner igen från vanligt bordssalt: natriumklorid). När det gäller just jod är detta ämne dock den halogen som är minst reaktiv i gruppen.

Jod smälter vid 114 ℃ och då ämnet påträffas under normala förhållanden gällande tryck och temperatur är det i form av mörkt glänsande kristaller.

Trots det faktum att jod inte är lika benäget att reagera som andra halogener finns det en hel del bekanta föreningar innehållandes jod. Utmärkande för flera av dessa föreningar är att de är antiseptiska, det vill säga att de dödar bakterier. Den mest bekanta av dessa föreningar är för de flesta antagligen kaliumjodid (KI) som man kan köpa på de flesta apotek som en vätskelösning för att rengöra och desinficera sår.

Jod har också en annan mycket viktig funktion för människans fysiologi förutom sårtvätt. Ämnet är nämligen en viktig del då sköldkörteln producerar sina hormoner och utan jod skulle stora delar av ämnesomsättningen inte alls fungera.

Skriv en kommentar