Grundämnen.com/Periodiska systemet/Seaborgium (Sg) - 106

Grundämnet seaborgium (Sg)

Seaborgium är grundämne 106 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för seaborgium vilket betyder att seaborgium har hundrasex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för seaborgium är Sg och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Seaborgium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Dubnium    ←   Seaborgium   →    Bohrium
Engelskt namn
Seaborgium
Kemiskt tecken
Sg
Atomnummer
106
Grupp
6
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
269 u
[Rn] 5f146d47s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d47s2
Upptäckt år
1974
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet seaborgium

Seaborgium är en radioaktiv transuran och ett syntetiskt grundämne. Att seaborgium är syntetiskt innebär att det inte existerar naturlig på jorden, utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Seaborgium har varken någon stabil eller naturligt förekommande isotop, utav de isotoper man känner till är 269Sg den mest långlivade med en halveringstid om ca. 14 minuter. Man vet ännu väldigt lite om seaborgium då forskning kring grundämnets egenskaper har varit väldigt sparsam, vissa experiment har dock visat att seaborgium beter sig som en tyngre homolog av volfram i samma grupp.

Kort historik om seaborgium

Grundämnet seaborgium upptäcktes 1974 vid Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien i USA. Experimentet där man lyckades syntetisera seaborgium utfördes genom att bombardera ett californium-249-mål med syre-18-joner. Till en början användes det systematiska grundämnesnamnet unnilhexium för det nyfunna grundämnet. År 1997 tilldelades grundämnet dock sitt officiella namn seaborgium efter den amerikanske kemisten Glenn Theodore Seaborg, vid namngivningen var det den första gången som ett grundämne hade döpts efter en person som fortfarande var i livet.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-19


Skriv en kommentar