Grundämnen.com/Periodiska systemet/106 - Seaborgium (Sg)

Grundläggande data om seaborgium

  ››  Klicka här för att läsa mer om seaborgium

Engelskt namn
Seaborgium
Kemiskt tecken
Sg
Atomnummer
106
Grupp
6
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
269 u
Upptäckt år
1974
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory

Grundämnet seaborgium (Sg)

Seaborgium är ett syntetiskt grundämne som har symbolen Sg, och i det periodiska systemet har ämnet atomnumret 106. Den stabilaste isotopen av seaborgium är 271Sg, som har en halveringstid på ca. 1.9 minuter. Dock har en nyligen funnen isotop, 269Sg en möjligt lägre halveringstid än 271Sg, nämligen 2.1 minuter. Ämnet seaborgium tillhör de grundämnen som vanligt brukar kallas transuraner.

I juni år 1974, rapporterades upptäckten av seaborgium av några forskare som arbetar vid "Joint Institute for Nuclear Research" i Dubna i Ryssland. Även under september samma år, rapporterades syntesen på Super HILAC accelerationen vid Lawrence Berkeley-laboratoriet som leddes av Albert Ghiorso och Kenneth Hulet. Grundämnet är uppkallat efter Glenn T. Seaborg och vid namngivningen var det första gången ett grundämne döptes efter en person som fortfarande är i livet.

Skriv en kommentar