Grundämnen.com/Periodiska systemet/106 - Seaborgium (Sg)

Grundämnet seaborgium (Sg)

Seaborgium är grundämne 106 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för seaborgium vilket betyder att seaborgium har hundrasex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för seaborgium är Sg och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Seaborgium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Dubnium    ←   Seaborgium   →    Bohrium
Engelskt namn
Seaborgium
Kemiskt tecken
Sg
Atomnummer
106
Grupp
6
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
269 u
[Rn] 5f146d47s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d47s2
Upptäckt år
1974
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Seaborgium är ett syntetiskt grundämne som har symbolen Sg, och i det periodiska systemet har ämnet atomnumret 106. Den stabilaste isotopen av seaborgium är 271Sg, som har en halveringstid på ca. 1.9 minuter. Dock har en nyligen funnen isotop, 269Sg en möjligt lägre halveringstid än 271Sg, nämligen 2.1 minuter. Ämnet seaborgium tillhör de grundämnen som vanligt brukar kallas transuraner.

I juni år 1974, rapporterades upptäckten av seaborgium av några forskare som arbetar vid "Joint Institute for Nuclear Research" i Dubna i Ryssland. Även under september samma år, rapporterades syntesen på Super HILAC accelerationen vid Lawrence Berkeley-laboratoriet som leddes av Albert Ghiorso och Kenneth Hulet. Grundämnet är uppkallat efter Glenn T. Seaborg och vid namngivningen var det första gången ett grundämne döptes efter en person som fortfarande är i livet.

Skriv en kommentar