Grundämnen.com/Periodiska systemet/91 - Protaktinium (Pa)

Grundläggande data om protaktinium

  ››  Klicka här för att läsa mer om protaktinium

Engelskt namn
Protactinium
Kemiskt tecken
Pa
Atomnummer
91
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
231.03588 u
Densitet
15370 kg/m3
Smältpunkt
2113 K   (1840 ℃)
Kokpunkt
4300 K   (4027 ℃)
Upptäckt år
1900
Upptäckt av
William Crookes

Grundämnet protaktinium (Pa)

Grundämnet protaktinium har atomtalet 91 och den kemiska beteckningen Pa. Grundämnet "skapas" ur uran och omvandlas till aktinium. Detta material ingår i en grupp som kallas aktinoider. Det är radioaktivt, hälsofarligt och fyller inte någon teknisk funktion. I ren form är det en gråvit, glansig metall som kan komma i kontakt med luft utan att oxidera. Denna metall har väldigt få användningsområden eftersom den är väldigt toxisk, radioaktiv och dessutom är mycket ömtålig. De områden där den används är främst inom kemisk vetenskap. Protaktinium framställs syntetiskt och det sker oftast ur använt kärnbränsle.

Det var år 1913 som protaktinium upptäcktes av vetenskapsmännen Kasimir Fajans och Oswald Helmuth Göhring som en biprodukt vid sönderfall av uran. Namnet på metallen var först brevium, men det ändrades senare temporärt till ett annat namn, protoaktinium. Slutligen blev namnet på metallen protaktinium. Det var inte förrän 1934 som en tyske kemisten Aristid von Grosse lyckades framställa rent protaktinium.

Skriv en kommentar