Grundämnet kadmium (Cd)

Kadmium är grundämne 48 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för kadmium vilket betyder att kadmium har fyrtioåtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för kadmium är Cd och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Kadmium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Silver    ←   Kadmium   →    Indium
Engelskt namn
Cadmium
Kemiskt tecken
Cd
Atomnummer
48
Grupp
12
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
112,411 u
Densitet
8650 kg/m3
Smältpunkt
594 K   (321 ℃)
Kokpunkt
1037 K   (764 ℃)
2 Mohs
[Kr] 4d105s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s2
Upptäckt år
1817
Upptäckt av
Karl Samuel Leberecht Hermann och Friedrich Stromeyer
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Kadmium har den kemiska beteckningen Cd och atomnummer 48. Grundämnet kadmium som upptäcktes 1817 räknas till gruppen tungmetaller, vilket för en kemist innebär att ämnet i sin rena form (alltså inte i förening med andra ämnen) har en densitet på mer än fem gram per kubikcentimeter. För lekmannen brukar dock ordet tungmetall vara synonymt med miljö- hälsofarliga ämnen och detta gäller också kadmium. För höga doser av kadmium är giftigt för all typ av liv, från alger i havet till människor. När människan får i sig för höga halter av ämnet binder kadmium till andra föreningar i kroppen och skapar på så sätt oreda framförallt när det gäller ämnesomsättning i levern och andra vitala organ.

Kadmium har också stora användningsområden, och historiskt sett har grundämnet varit en viktig del i framställningen av industri- och målarfärger. Idag används kadmium tillsammans med andra metaller som zink eller litium, för att tillverka återuppladdningsbara, effektiva och hållbara batterier till exempelvis datorer och telefoner.

Skriv en kommentar