Grundämnen.com/ Periodiska systemet/114 - Flerovium (Fl)

Grundämnet flerovium (Fl)

Flerovium är grundämne 114 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för flerovium vilket betyder att flerovium har hundrafjorton protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för flerovium är Floch grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Grundläggande data om flerovium

  ››  Klicka här för att läsa mer om flerovium

Engelskt namn
Flerovium
Kemiskt tecken
Fl
Atomnummer
114
Grupp
14
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
289 u
Upptäckt år
1999
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory

Flerovium är ett mycket tungt grundämne med symbolen Fl. Grundämnet har 114 atomer och är oerhört radioaktivt, vilket innebär att kärnan sönderfaller extremt fort. Grundämnet upptäcktes redan 1998, och namngavs efter platsen där upptäckten skedde. Platsen där flerovium upptäcktes var Flerov Laboratoriet för kärnreaktorer i Dubna i Ryssland. Grundämnets namn godkändes av IUPAC den 30 maj 2012.

Förutom atomnumret är även atomvikten känd, 289 u. Däremot har man inte lyckats ta reda på vilken smältpunkt, kokpunkt eller densitet grundämnet har. Tidiga studier påvisade att elementet var en ädelgas, men efter mer noggranna studier klassifieras nu elementet som en metall, då det förväntas ha en fast form vid rumstemperatur.

Skriv en kommentar