Grundämnen.com/Periodiska systemet/Flerovium (Fl) - 114

Grundämnet flerovium (Fl)

Flerovium är grundämne 114 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för flerovium vilket betyder att flerovium har hundrafjorton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för flerovium är Fl och grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Flerovium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Nihonium    ←   Flerovium   →    Moskovium
Engelskt namn
Flerovium
Kemiskt tecken
Fl
Ämnesklass
Atomnummer
114
Grupp
14
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
289 u
[Rn] 5f146d107s27p2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p2
Upptäckt år
1999
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet flerovium

Grundämnet flerovium är ett syntetiskt grundämne, dvs. ett grundämne som inte existerar naturligt sett på jorden. Flerovium är oerhört radioaktivt och existerar bara som några få flyktiga atomer åt gången, den mest stabila isotopen (av de som är kända) har en halveringstid på ca. 2 sekunder (289Fl). Eftersom man än så länge bara har kunnat framställa några få atomer av flerovium, har man ännu inte kunnat göra några detaljerade granskningar kring ämnets kemiska egenskaper. Några resultat pekar dock på att flerovium kan vara i gasform under standardförhållanden när det kommer till tryck och temperatur.

Kort historik om flerovium

Flerovium framställdes för första gången i december 1998 vid Joint Institute for Nuclear Research (JINR) i Dubna i Ryssland, och bekräftades vid ett andra experiment vid samma anläggning i mars 1999. Vid fleroviumexperimentet användes en partikelaccelerator där man avfyrade kalciumatomer mot plutonium, vid det första experimenttillfället framställdes en enda fleroviumatom. Flerovium fick sitt officiella namn i maj 2012, innan dess gick grundämnet under namnet ununquadium (Uuq) som var dess systematiska grundämnesnamn. Namnet Flerovium kommer från Flerov-laboratoriet vid JINR, som i sin tur är döpt efter den sovjetiske kärnfysikern Georgij Flerov.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-24


Skriv en kommentar