Grundämnet tallium (Tl)

Tallium är grundämne 81 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för tallium vilket betyder att tallium har åttioen protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för tallium är Tl och grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Tallium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Kvicksilver    ←   Tallium   →    Bly
Bild på grundämnet tallium

Ren tallium i ett provrör fyllt med argongas.
© W. Oelen / CC BY-SA
Engelskt namn
Thallium
Kemiskt tecken
Tl
Ämnesklass
Atomnummer
81
Grupp
13
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
204,3833 u
Densitet
11850 kg/m3
Smältpunkt
577 K   (304 ℃)
Kokpunkt
1740 K   (1467 ℃)
1,2 Mohs
[Xe] 4f145d106s26p1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p1
Upptäckt år
1861
Upptäckt av
William Crookes
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet tallium

Tallium är ett mjukt metalliskt grundämne som är grått till färgen, rent utseendemässigt påminner det om tenn men det missfärgas snabbt vid exponering för luft. Tallium förekommer inte fritt i naturen, och förekommer bara väldigt sparsamt i jordskorpan och uppträder då oftast tillsammans med järn, koppar, bly och zink. Nu för tiden har tallium begränsade användningsområden, men används i viss utsträckning vid tillverkning av bland annat viss infraröd optik och elektronik.

Ett mycket potent gift

Tallium bildar mycket giftiga salter som tidigare användes i olika rått- och insektsgifter, ett användningsområde som numer är förbjudet i de flesta länder. I t.ex. USA förbjöds användandet år 1972 efter att en fjärdedel av alla döda eller sjuka vithövdade havsörnar visade sig vara förgiftade av tallium. De salter som bildas av tallium är även mycket giftiga för människor, och väldigt lömska då de i princip är både smak- och doftlösa. Det räcker med ca. ett gram tallium för att en människa skall dö inom två veckor. Talliumförgiftning orsakar ofta håravfall och grava rubbningar i syn- och nervsystemet. Rent historiskt sett har tallium varit ett mycket populärt mordvapen, just på grund av sina egenskaper som gift och att det oftast dröjer en dag eller två innan några symptom framträder.

Kort historik om tallium

Tallium upptäcktes år 1861 av den brittiske kemisten William Crookes och den franske kemisten Claude Auguste Lamy som arbetade oberoende av varandra. Crookes var dock först med att publicera sina resultat, varför han oftast tillskrivs upptäckten av tallium. Namnet komer från grekiskans thallos som betyder "grönt skott", och syftar till talliums gröna linje i sitt emissionsspektrum.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-23


Skriv en kommentar