Grundämnet tallium (Tl)

Tallium är grundämne 81 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för tallium vilket betyder att tallium har åttioen protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för tallium är Tloch grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Grundläggande data om tallium

  ››  Klicka här för att läsa mer om tallium

Engelskt namn
Thallium
Kemiskt tecken
Tl
Atomnummer
81
Grupp
13
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
204,3833 u
Densitet
11850 kg/m3
Smältpunkt
577 K   (304 ℃)
Kokpunkt
1740 K   (1467 ℃)
1,2 Mohs
Upptäckt år
1861
Upptäckt av
William Crookes

Grundämnet tallium (Tl) är en slags metall som till utseendet är silvervit. Det var år 1861 som grundämnet upptäcktes av William Crookes, och namnet kommer från grekiskans "thallos", som betyder "grönt skott".

Tallium är känt för att det bildar giftiga salter som väldigt ofta används i rått- och andra insektsgift. Det är alltså väldigt giftigt och det är även cancerframkallande. Om en människa får i sig bara några få milligram så kan denne få bland annat psykiska störningar, håravfall, syn- och nervrubbningar och mycket mer. Det är alltså extremt farligt för människor att få i sig detta giftiga grundämne.

Tallium i ren form är en slags vitglänsande och mjuk metall. Det reagerar inte särskilt bra med vatten, men löses istället upp med hjälpa av salpetersyra eller etanol. Tallium varken smakar eller luktar någonting, och det var på grund av detta som det användes av många säkerhetstjänster under det kalla krigets tid.

Skriv en kommentar