Grundämnet yttrium (Y)

Yttrium är grundämne 39 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för yttrium vilket betyder att yttrium har trettionio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för yttrium är Y och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Yttrium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Strontium    ←   Yttrium   →    Zirkonium
Engelskt namn
Yttrium
Kemiskt tecken
Y
Atomnummer
39
Grupp
3
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
88,90585 u
Densitet
4450 kg/m3
Smältpunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokpunkt
3200 K   (2927 ℃)
[Kr] 4d15s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d15s2
Upptäckt år
1794
Upptäckt av
Johan Gadolin
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Yttrium är en silvervit metall som är en sällsynt jordartsmetall. Grundämnet har den kemiska beteckningen Y och har atomnummer 39 i det periodiska systemet. Den isotop som är den enda naturligt förekommande är isotopen 89Y.

Yttrium har en stark historisk koppling till Sverige, och främst då staden Ytterby som grundämnet även är döpt efter. År 1787 hittade Carl Axel Arrhenius en ny mineral nära staden Ytterby i Sverige. Denna mineralen blev uppkallad som ytterbite, efter byn Ytterby. År 1789 upptäckte Johan Gadolin, yttriumoxiden och det var först Anders Gustaf Ekeberg som namngav oxiden till yttriumoxid. År 1828 isolerades elementärt yttrium av Friedrich Wöhler.

Användingen av yttrium, speciellt den röda fosfor som framställs, används i (tjock-) TV-apparaters katodstrålerör (CRT) i bland annat displayer och lysdioder. Ämnet används inom en rad olika områden. Men man vet att exponering av ämnet kan orsaka lungsjukdomar hos oss människor.

Skriv en kommentar