Grundämnet yttrium (Y)

Yttrium är grundämne 39 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för yttrium vilket betyder att yttrium har trettionio protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för yttrium är Yoch grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Grundläggande data om yttrium

  ››  Klicka här för att läsa mer om yttrium

Engelskt namn
Yttrium
Kemiskt tecken
Y
Atomnummer
39
Grupp
3
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
88,90585 u
Densitet
4450 kg/m3
Smältpunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokpunkt
3200 K   (2927 ℃)
Upptäckt år
1794
Upptäckt av
Johan Gadolin

Yttrium är en silvervit metall som är en sällsynt jordartsmetall. Grundämnet har den kemiska beteckningen Y och har atomnummer 39 i det periodiska systemet. Den isotop som är den enda naturligt förekommande är isotopen 89Y.

Yttrium har en stark historisk koppling till Sverige, och främst då staden Ytterby som grundämnet även är döpt efter. År 1787 hittade Carl Axel Arrhenius en ny mineral nära staden Ytterby i Sverige. Denna mineralen blev uppkallad som ytterbite, efter byn Ytterby. År 1789 upptäckte Johan Gadolin, yttriumoxiden och det var först Anders Gustaf Ekeberg som namngav oxiden till yttriumoxid. År 1828 isolerades elementärt yttrium av Friedrich Wöhler.

Användingen av yttrium, speciellt den röda fosfor som framställs, används i (tjock-) TV-apparaters katodstrålerör (CRT) i bland annat displayer och lysdioder. Ämnet används inom en rad olika områden. Men man vet att exponering av ämnet kan orsaka lungsjukdomar hos oss människor.

Skriv en kommentar