Grundämnet yttrium (Y)

Yttrium är grundämne 39 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för yttrium vilket betyder att yttrium har trettionio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för yttrium är Y och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Yttrium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Strontium    ←   Yttrium   →    Zirkonium
Bild på grundämnet yttrium

Tre olika exemplar av 99,99 % rent yttrium, kuben är 1 cm3 för jämförelse
© Alchemist-hp (www.pse-mendelejew.de) / FAL
Engelskt namn
Yttrium
Kemiskt tecken
Y
Atomnummer
39
Grupp
3
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
88,90585 u
Densitet
4450 kg/m3
Smältpunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokpunkt
3200 K   (2927 ℃)
[Kr] 4d15s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d15s2
Upptäckt år
1794
Upptäckt av
Johan Gadolin
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet yttrium

Grundämnet yttrium är en silvrig metall som brukar räknas till de sällsynta jordartsmetallerna. Man hittar aldrig yttrium rent i naturen, utan grundäment förekommer i princip alltid återfinns kemiskt bundet till någon av lantanoiderna. Det finns bara en stabil isotop hos yttrium, 89Y, vilket även är den enda isotopen som kan hittas i jordskorpan.

Utseende, framställning och egenskaper

Det viktigaste användningsområdet för yttrium är i lysdioder (LED) och lysämnen, främst i katodstrålerör (som användes i gamla tjock-TV-apparater). Men det finns även användningsområden inom elektroniken där yttrium används vid framställningen av t.ex. elektroder, elektrolyter, lasrar och supraledare. Det finns inte någon känd biologisk roll hos yttrium, men man vet att exponering av grundämnet kan orsaka lungsjukdomar hos människor.

Kort historik om yttrium

Yttrium som grundämne upptäcktes år 1794 av den finske kemisten Johan Gadolin, som då var baserad i Uppsala. Den första isoleringen av grundämnet ägde dock inte rum förrän år 1828, då den tyske kemisten Friedrich Wöhler lyckades isolera rent yttrium. Yttrium har fått sitt namn från Ytterby i Sverige där Ytterby gruva återfinns (på Resarö i Stockholms skärgård). Det var här det mineral som Johan Gadolin undersökte hade brutits, och som även är fyndort för en rad andra grundämnen utöver yttrium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-17


Skriv en kommentar