Grundämnet natrium (Na)

Natrium är grundämne 11 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för natrium vilket betyder att natrium har elva protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för natrium är Na och grundämnet hör till ämnesklassen alkalimetaller.

Natrium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Neon    ←   Natrium   →    Magnesium
Bild på grundämnet natrium

Ren natrium i metallisk form.
© The original uploader was Dnn87 at English Wikipedia. / CC BY-SA
Engelskt namn
Sodium
Kemiskt tecken
Na
Ämnesklass
Atomnummer
11
Grupp
1
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
22,98976928 u
Densitet
971 kg/m3
Smältpunkt
371 K   (98 ℃)
Kokpunkt
1156 K   (883 ℃)
0,52 Mohs
[Ne] 3s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s1
Upptäckt år
1807
Upptäckt av
Humphry Davy
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet natrium

Natrium är en mjuk och silverfärgad alkalimetall som är relativt vanlig i jordskorpan, samt känd för sin väldiga reaktivitet. Om man t.ex. släpper en liten bit natrium i vanligt vatten kommer den att omvandlas till natriumhydroxid och vätgas under ett våldsamt brusande och med en stark värmestegring. Men för de flesta av oss är det ändå inte en metall man tänker på när man hör ordet natrium, utan ordet för snarare tankarna till vanligt salt - natriumklorid (NaCl).

Kort historik om natrium

Olika natriumföreningar har varit kända och använda ända sedan antiken, främst då i form av soda. Dock förstod man på den tiden inte skillnaden mellan natrium- (Na2CO3) och kaliumkarbonat (K2CO3), det var först under 1700-talet som man lärde sig att skilja på dessa kemiska föreningar. Själva grundämnet natrium upptäcktes och isolerades första gången år 1807 av den brittiske kemisten Humphry Davy, han lyckades med detta genom att i en platinasked elektrolyserade smält natriumhydroxid.

Natriums egenskaper, framställning och användning

Som en del av alkalimetallerna i grupp 1 i det periodiska systemet har natrium endast en valenselektron, vilket innebär att det reagerar lätt med andra ämnen. Natrium har också en god elektrisk ledningsförmåga. Som de andra alkalimetallerna är även natrium silverfärgat med metallglans. Natrium förekommer ofta i olika typer av salter, vilka generellt sett är väldigt viktiga för jordelivet. Exempelvis är det natriumjonen Na+ som finns i havsvatten och som gör havet salt, vilket är en nödvändighet för att bland annat döda bakterier.

Viktigt även för människor

Natrium är även viktigt för levande varelser som t.ex. oss människor. Natrium hjälper till att reglera vårt blodtryck samt möjliggör att våra nervceller skall kunna skicka signaler. Dock har det blivit så att många människor äter mer salt än vad som kan anses vara hälsosamt för oss, vilket kan leda till högt blodtryck vilket i sin tur sedan kan leda till andra hälsoproblem - ofta relaterade till hjärt- och kärlproblem.

Natrium i vanligt bordssalt

Natrium i den form vi är mest vana vid, vanligt bordssalt (NaCl)


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-24


Skriv en kommentar