Grundämnet tellur (Te)

Tellur är grundämne 52 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för tellur vilket betyder att tellur har femtiotvå protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för tellur är Teoch grundämnet hör till ämnesklassen halvmetaller.

Engelskt namn
Tellurium
Kemiskt tecken
Te
Atomnummer
52
Grupp
16
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
127,60 u
Densitet
6240 kg/m3
Smältpunkt
723 K   (450 ℃)
Kokpunkt
1260 K   (987 ℃)
2,25 Mohs
Upptäckt år
1782
Upptäckt av
Franz-Joseph Müller von Reichenstein

Tellur har den kemiska beteckningen Te och atomnummer 52. Tellur är ett halvmetalliskt grundämne, med glänsande silvervitt utseende. Tellur upptäcktes år 1782 i det Habsburgska imperiet i Transylvanien av Franz-Joseph Müller von Reichenstein. Det var i ett mineral som innehöll både guld och tellur som Reichenstein kunde observera det då främmande grundämnet tellur. Tellur är faktiskt det grundämne som lättast bildar en kemisk förening med guld.

Ren tellurkristall

En ca. 2 cm lång ren tellurkristall
Foto: Dschwen@Wikimedia (licens: GFDL)

Användningsområden för tellur

Komersiellt sett används tellur i en del legeringar, framförallt i koppar och stål. Man använder tellur i dessa legeringar som ett sätt att kunna förbättra bearbetbarheten. Ett annat viktigt användningsområde som tellur används i är i solpaneler, där tellur är en av de komponenter som används i solceller av typ kadmiumtellurid (CdTe). Kadmiumtellurid-solceller är väldigt effektiva och det har inletts en stor kommersiell produktion av CdTe-solpaneler de senaste åren, detta har gjort att efterfrågan på tellur har ökat markant.

Tellurbrytning i Sverige

Tellur bryts till största del i USA, Kanada och Japan, men även i Sverige bryts för närvarande tellur i Kankbergsgruvan i Skellefteå. Man bryter även guld i Kankbergsgruvan. Brytningen återupptogs under 2012 efter att ha varit nedstängd sedan 1990-talet. Man förväntar att kunna bryta tellur och guld i Kankbergsgruvan fram tills år 2020.

Skriv en kommentar