Grundläggande data om uran

  ››  Klicka här för att läsa mer om uran

Engelskt namn
Uranium
Kemiskt tecken
U
Atomnummer
92
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
238.02891 u
Densitet
18900 kg/m3
Smältpunkt
1405 K   (1132 ℃)
Kokpunkt
4600 K   (4327 ℃)
6 Mohs
Upptäckt år
1789
Upptäckt av
Martin Heinrich Klaproth

Grundämnet uran (U)

Grundämnet Uran (U) är en ganska radioaktiv metall och tillhör gruppen aktiniderna. Det är det grundämnet som har högst atomnummer av alla de naturliga grundämnena. Det var år 1789 som grundämnet Uran upptäcktes av en tysk apotekare vid namn Martin Heinrich Klaproth. Uran har alltså varit känt i flera hundra år, och hur radioaktivt ämnet är beror på vilken isotop det rör sig om.

Huvudsakligen så används Uran inom kärnkraft, eftersom det fungerar som bränsle då det frigörs mycket energi då isotopen 235U klyvs av fria neutroner. Det är även väldigt vanligt att använda uran till mycket farliga kärnvapen såsom atombomber, och det är även vanligt att på grund av sin höga densitet att det används som tyngd eller ballast i vissa sammanhang. Vissa uranföreningar används även till färgning av glas.

Till utseendet är Uran silvrigt och metalliskt. Det är väldigt giftigt och farligt för både människor och för naturen, i och med att det är så radioaktivt. Uran förekommer i naturen, och i Sveriges berggrund finns det faktiskt väldigt mycket uran. Exempelvis bergarterna granit och alunskiffer innehåller höga halter av Uran. Det är oftast genom att bryta ut Uranet från bergarterna som man får det uran som man sedan kan använda inom bland annat kärnkraften.

Skriv en kommentar