Grundämnet iridium (Ir)

Iridium är grundämne 77 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för iridium vilket betyder att iridium har sjuttiosju protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för iridium är Iroch grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Grundläggande data om iridium

  ››  Klicka här för att läsa mer om iridium

Engelskt namn
Iridium
Kemiskt tecken
Ir
Atomnummer
77
Grupp
9
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
192,217 u
Densitet
22420 kg/m3
Smältpunkt
2680 K   (2407 ℃)
Kokpunkt
4400 K   (4127 ℃)
6,5 Mohs
Upptäckt år
1803
Upptäckt av
Smithson Tennant

Den kemiska symbolen för iridium är Ir och atomnummer 77. Iridium är en vitaktig metall som tillhör platinafamiljen. Iridium finns inte i särskilt stora mängder på jorden, men det är desto vanligare i rymden - framför allt i meteorer. I samband med ett meteoritnedslag ökar halten iridum i jorden i nedslagsplatsen, detta är någonting som kan användas för att kartlägga historiska meteoritnedslag.

Det var den brittiske kemisten Tennant Smithson som upptäckte grundämnet år 1803. Grundämnet blev kallat iridium efter den grekiska gudinnan Iris.

Skriv en kommentar