Grundämnet xenon (Xe)

Xenon är grundämne 54 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för xenon vilket betyder att xenon har femtiofyra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för xenon är Xe och grundämnet hör till ämnesklassen ädelgaser.

Xenon i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Jod    ←   Xenon   →    Cesium
Engelskt namn
Xenon
Kemiskt tecken
Xe
Atomnummer
54
Grupp
18
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
131,293 u
Densitet
5,89 kg/m3
Smältpunkt
161,3 K   (-111,7 ℃)
Kokpunkt
165,1 K   (-107,9 ℃)
[Kr] 4d105s25p6
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
William Ramsay and Morris Travers

Xenon är ett grundämne som tillhör gruppen ädelgaser, vilka återfinns längst till höger i det periodiska systemet. Atomnumret är 54, vilket betyder att xenon har 54 protoner i kärnan. Att ett grundämne är en ädelgas betyder att det oftast inte reagerar med andra ämnen. Xenon kan dock bilda föreningar med ett antal olika ämnen.

Xenons historia

Upptäckten av xenon gjordes år 1898 av två kemister, Sir William Ramsay från Skotland och Morris M.Travers från England. Genom destillation av luft hade forskarna tidigare lyckats upptäcka krypton och neon. Via ytterligare destillation upptäcktes även xenon. Ordet xenon kommer från grekiskans xenos som betyder främling eller gäst, vilket skulle symbolisera att xenon var ovanligt förekommande i luft.

Förekomst och fysiska egenskaper

Den naturliga förekomsten av xenon återfinns i luft och ibland i vatten. Därför utvinns xenon också ur luft men p.g.a. den låga halten är xenon en dyr gas att framställa.

Gasen xenon är färglös och luktlös. Typiskt för xenon är att gasen kan avge ett starkt vitt eller blått sken när dess elektroner exciteras till följd av tillförd energi.

Praktisk användning av xenon

Några tillämpningsområden för xenon är lampor, t.ex. i stroboskop eller fotoblixtar, samt även i lasrar. Gasen fungerar också inom anestesi där den är ett miljövänligare, men dyrare, alternativ till lustgas. I kärnkraftverk spelar xenon en viktig roll för att styra reaktionshastigheten för bränslestavar.

Eftersom vissa isotoper av xenon är en produkt av sönderfallet av tyngre atomer kan man också studera historik kring reaktioner i rymden, med hjälp av halten av xenonisotoper.

Skriv en kommentar