Grundämnet xenon (Xe)

Xenon är grundämne 54 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för xenon vilket betyder att xenon har femtiofyra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för xenon är Xe och grundämnet hör till ämnesklassen ädelgaser.

Xenon i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Jod    ←   Xenon   →    Cesium
Engelskt namn
Xenon
Kemiskt tecken
Xe
Ämnesklass
Atomnummer
54
Grupp
18
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
131,293 u
Densitet
5,89 kg/m3
Smältpunkt
161,3 K   (-111,7 ℃)
Kokpunkt
165,1 K   (-107,9 ℃)
[Kr] 4d105s25p6
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
William Ramsay and Morris Travers
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet xenon

Xenon är en färg- och luktlös tung ädelmetall, som sällan förekommer i kemiska reaktioner med andra grundämnen. När det gäller jordens atmosfär förekommer förvisso xenon i atmosfären, dock i väldigt små mängder, endast ca. 0,000005 % av jordens atmosfär består av xenon.

Det finns nio stabila isotoper av xenon, samt runt 40 instabila isotoper som genomgår radioaktivt sönderfall. Särskilt isotopen 135Xe är av betydelse, då den är en restproduktion i kärnreaktorer och en mycket stark neutronabsorbent. Halveringstiden för 135Xe är ca. 9,14 timmar.

Framställning och användning av xenon

Xenon framställs huvudsakligen som en biprodukt när man separerar kvävgas och syrgas från luft, vanligtvis genom fraktionsdestillation (en vanlig metod då man vill separera blandningar som består av många ämnen med liknande kokpunkter).

Bland de vanligaste användningsområdena för xenon är i gasurladdningslampor, som t.ex. stroboskop eller fotoblixtar. Xenon kan också fungera som anestesi inom sjukvården, där den är ett miljövänligare alternativ till lustgas då xenon inte är en växthusgas likt lustgas är. Xenon är dock mycket dyrare än lustgas.

Kort historik om xenon

Grundämne 54 upptäcktes i Storbritannien 1898 av den skottske kemisten William Ramsay och den engelska kemisten Morris Travers. Genom avdunstning av flytande luft hade de båda forskarna tidigare lyckats upptäcka både krypton och neon. Via ytterligare avdunstning upptäcktes sedan även xenon. Ordet xenon kommer från grekiskans xenos som betyder ungefär främling eller gäst. Någonting som skulle symbolisera att xenon var ovanligt förekommande i luft.

Gasurladdningslampa fylld med xenon som lyser med ett ljusblått sken

Gasurladdningslampa fylld med xenon som lyser med ett ljusblått sken
© Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / FAL


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-02


Skriv en kommentar