Grundämnen.com/Uppslagsbok/Mohs hårdhetsskala

Mohs hårdhetsskala

Mohs hårdhetsskala anger hur reptåligt ett visst mineral är. Skalan introducerades av den tyske mineralogen Friedrich Mohs år 1812. Som referens använde Mohs 10 olika mineraler, vilka utgör basen för den 10-gradiga skala som Mohs hårdhetsskala är.

För att bestämma vilken hårdhet ett mineral eller ett ämne har testar man att repa ett annat känt material med hjälp av det okända materialet, eller vice versa. Genom uteslutningsmetoden kan man då successivt smala av valmöjligheterna och slutligen få ett tämligen exakt värde på det okända mineralets hårdhet. Detta är någonting som kan hjälpa till med att exempelvis bestämma ett minerals komposition ute i fält.

Detta är Mohs hårdhetsskala:

  MineralMohs hårdhet  
  Talk1  
  Gips2  
  Kalkspat3  
  Flusspat4  
  Apatit5  
  Fältspat6  
  Kvarts7  
  Topas8  
  Korund9  
  Diamant10  

Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-25


Skriv en kommentar