Grundämnen.com/Uppslagsbok/Aggregationsformer

Aggregationsformer

Ämnen förekommer i tre olika aggregationsformer: fast ämne, vätska eller gas. I alla ämnen befinner sig partiklarna ständigt i rörelse, och ju "friare" aggregationsform ett ämne har desto större ytor har partiklarna att röra sig på och partiklarna kan därför röra sig med en snabbare hastighet. Den rörelse som partiklarna befinner sig i kallas värmerörelsen, och det är alltså rörelsenergi det är frågan om. Den friaste aggregationsformen är gas.

Byte av aggregationsform - fasövergång

När ett ämne byter aggregationsform kallas detta fasövergång, vilket är en fysikalisk förändring. De olika fasövergångarna är temperaturberoende och kallas smält­punkt (fast ämne -> vätska), fryspunkt (vätska -> fast ämne) och kokpunkt (vätska -> gas). Men det finns faktiskt ytterligare en fasövergång, nämligen sublimering (fast ämne <-> gas). Med sublimering menar när ett fast ämne hoppar över smältpunkten och direkt går över till gasform. Det motsatta (gas går direkt över till att bli ett fast ämne) har samma benämning, sublimering. Koldioxid är ett exempel på ett ämne som sublimerar, som hoppar över vätskesteget och direkt går över till gas från sin fasta form (och vice versa).

Vattens fasövergångar

Ett exempel på ett ämnes fasövergångar kan enkelt ges om man granskar ett ämne som vi dagligen kommer i kontakt med, vatten (H2O). I vattnets fasta form, som är is, svänger vattenmolekylerna fram och tillbaka på sina platser. När vi sedan tillför värme blir isen till rinnande vatten, och molekylernas rörelseenergi ökar eftersom de nu kan röra sig runt i hela vattenvolymen. Tillför vi ytterligare värme så kommer vattnet slutligen att börja koka och förånga sig, vilket leder till att rörelseenergin blir ännu högre. I vattenångan är nu molekylerna fria från varandra och kan fara omkring med väldigt höga hastigheter.

Vattens fasta aggregationsform: is

Is är vattnets fasta aggregationsform


Skrivet av Stefan Johansson
Texten publicerades 2019-10-11


Skriv en kommentar