Grundämnet bly (Pb)

Bly är grundämne 82 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för bly vilket betyder att bly har åttiotvå protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för bly är Pboch grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Engelskt namn
Lead
Kemiskt tecken
Pb
Atomnummer
82
Grupp
14
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
207,2 u
Densitet
11350 kg/m3
Smältpunkt
601 K   (328 ℃)
Kokpunkt
2024 K   (1751 ℃)
1,5 Mohs
Upptäckt år
ca. 7000 fvt
Upptäckt av
Folkslag i forntida mellanöstern

Bly har den kemiska beteckningen Pb och atomnummer 82. Bly är en av de äldsta mest kända metallerna och har använts i tusentals år, med den latinska benämningen plumbum och kemisk beteckning Pb. Det är ett metalliskt grundämne som är både lätt att utvinna och att arbeta med. Bly klarar av att både luft och syror, vilket gör det väldigt beständigt. Skulle man dock värma bly (vid 593 grader) så skapas bly-ånga vilket är extremt giftigt. Bly är ett ämne som förekommer i traditionella färgpigment och har sedan mitten på 1800 talet använts som rostskyddsmedel. Man vet att bly användes under bronsåldern i Egypten, under medeltiden i Europa samt under romarriket för flera olika syften.

Bly kan förekomma i flera olika föreningar och tyvärr så tenderar dessa föreningar att lagras i människokroppen, vilket kan leda till blyförgiftning som i sin tur ger flera olika men. När man exempelvis behöver genomföra röntgenstrålning så är väggarna och taket i röntgenrummet klädda med bly, eftersom det har en skyddande effekt mot joniserande strålning.

Idag används bly till elektriska kablar, vilka placeras under mark eller vatten, eftersom bly utgör en mycket god fuktspärr. Bly används också till rörledningar samt skyddsutrustning där man kommer i kontakt med radioaktiva ämnen. Vidare används det också som legeringsämne i lödtenn.Kommentarer


#1   thea   2017-05-16 12:19  
Kan bly sitta ihop med något annat grundämne?

#2   Gustaf   2017-05-17 11:54  
Japp, bly kan både binda till och reagera med andra grundämnen!

Skriv en kommentar