Grundämnet silver (Ag)

Silver är grundämne 47 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för silver vilket betyder att silver har fyrtiosju protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för silver är Ag och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Silver i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Palladium    ←   Silver   →    Kadmium
Bild på grundämnet silver

99,95 % bit ren silvermetall som väger ca. 11 gram.
© Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / CC BY-SA 3.0 DE
Engelskt namn
Silver
Kemiskt tecken
Ag
Atomnummer
47
Grupp
11
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
107,8682 u
Densitet
10500 kg/m3
Smältpunkt
1234 K   (961 ℃)
Kokpunkt
2466 K   (2193 ℃)
2,5 Mohs
[Kr] 4d105s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1
Upptäckt år
ca. 5000 fkr
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet silver

Silver är ett sådant grundämne som inte har lyckats undgå någon, de allra flesta som hör ordet silver förknippar detta med ett grundämne - men kanske framför allt genom det faktum att silver är en ädelmetall och i alla tider har ansetts värdefullt och använts som handelsvara.

Kort historik om silver

Silver är en av de metaller som har varit känt så långt tillbaka i tiden att det omöjligt går att säga när det upptäcktes, framför allt eftersom silver tillsammans med de andra myntmetallerna koppar och guld förekommer i ren form i naturen. Men eftersom silver inte är lika enkelt att behandla genom metallurgiska processer som koppar så har silver genom tiderna mest använts till pengar eller som utsmyckning. Förkortningen för silver, Ag, kommer från det latinska namnet för silver argentum som kommer från den klassiska grekiskan och betyder ungefär vit, skinande.

Silvers egenskaper, framställning och användning

Silver är ett metalliskt grundämne som hör till gruppen ädelmetaller och även är en av myntmetallerna. Det är den metall som har den bästa elektriska ledningsförmågan, men även den bästa värmeledningsförmågan samt den metall som bäst reflekterar ljus. Dessa egenskaper har lett till att silver har väldigt stor nytta kommersiellt sett. Till exempel kan silver användas för att fästa diamanter på borrkronor, där man drar nytta av silvrets förmåga att effektivt leda bort värmen. Man använder även ofta silver som ledare i elektriska apparater på grund av dess väldigt bra elektriska ledningsförmåga.

Silver inom alternativmedicinen är en hälsofara

Inom alternativmedicinen finns det vissa som hävdar att kollodialt silver, dvs. silver i mycket finfördelad form, kan användas till att bota en uppsjö av olika åkommor från cancer till ebola och till och med vissa psykiatriska diagnoser. Det finns dock inga som helst vetenskapliga belägg för att detta skulle vara sant, det kan det snarare vara så att det är tvärtom - dvs. skadligt för både människa och miljö (läs mer hos Läkemedelsverket).

Silvers roll som ädel- och myntmetall

Några av de andra större användningsområdena för silver är där man ser på silver som den ädelmetall den är, som t.ex. i smycken, bestick eller i investeringsmynt och -tackor av olika slag.

Historiskt sett har silver alltid betraktats som en mycket fin och dyrbar metall, under vissa tidsepoker till och med dyrbarare än guld. Än idag är silver en värdefull metall och används i stor utsträckning som handelsvara, priset för ett kilo silver har även ökat i ganska stadig takt under de senaste 50 åren.

Amerikanska silvermynt

Amerikanska investeringsmynt på 1 oz (31,103 gram) avsedda för investering i silver (ej cirkulation/vardaglig användning)


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25
Kommentarer


#1   ella   2020-05-30 13:30  
mer info om silver

Skriv en kommentar