Grundämnet helium (He)

Helium är grundämne 2 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för helium vilket betyder att helium har två protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för helium är He och grundämnet hör till ämnesklassen ädelgaser.

Helium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Väte    ←   Helium   →    Litium
Bild på grundämnet helium

Flytande helium.
Engelskt namn
Helium
Kemiskt tecken
He
Ämnesklass
Atomnummer
2
Grupp
18
Period
1
Relativ atommassa
Atommassa
4,002602 u
Densitet
0,1785 kg/m3
Smältpunkt
0,95 K   (-272,05 ℃)
Kokpunkt
4,22 K   (-268,78 ℃)
1s2
Upptäckt år
1868
Upptäckt av
Pierre Jules César Janssen och Norman Lockyer
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet helium

Helium är ett väldigt vanligt grundämne, nästan en fjärdedel av all massa i universum utgörs av helium. Helium var ett av de allra första grundämnena som bildades efter Big Bang, och är även idag ett grundämne som framställs i hög grad runt om i universum. När solen och andra stjärnor förbränner väte genom kärnfusionsreaktioner är det nämligen helium som bildas, det som inträffar är att två väteatomer slås ihop och bildar en heliumatom samt en stor mängd energi.

Kort historik om helium

Trots att helium är ett av de vanligaste grundämnena i universum dröjde det ganska länge tills man upptäckte det, det var inte förrän 1968 som den brittiske astronomen Norman Lockyer och den franske astronomen Pierre Jules César Janssen som under en solförmörkelse upptäckte ett par spektrallinjer från solen som dittills hade varit okända. Lockyer fastställde därefter att spektrallinjerna hörde till ett nytt grundämne, som han då gav namnet helium från det grekiska ordet helios (vilket betyder solen). Under 1890-talet framställde sedan den brittiske kemisten William Ramsay helium genom att lösa upp minueralet cleveit i syra.

Heliums egenskaper, framställning och användning

Numera framställs helium i huvudsak som en biprodukt i samband med att man utvinner naturgas. Helium betecknas som en ädelgas som är både luktlös och färglös, dessutom kännetecknas helium som det grundämne med lägst kokpunkt och smältpunkt. Som en följd av dess väldigt låga kokpunkt fungerar helium perfekt när det kommer till nedkylning av specialutrustning inom t.ex. forskning eller medicin, exempelvis används helium för att kyla magneterna i MR-apparater på sjukhus.

Populär partygas

Men så klart känner de flesta av oss till helium utifrån att gasen brukar användas i balonger, eftersom ren helium är lättare än luft så kan den få balonger att sväva i luften. Likaså är helium känd genom att man genom att andas in helium kan få en väldigt pipig och lustig röst, detta beror på att ljudets hastighet är högre i helium än i luft. Däremot kan inhalerande av helium i stora mängder vara farligt, det kan faktiskt leda till kvävning. Orsaken till detta är att helium tränger undan luften i lungorna, vilket då försvårar syreupptagningen. Dessutom kan det höga trycket från grundämnet förstöra lungornas vävnad om man andas in helium direkt från heliumflaskan.

Heliumfyllda ballonger.

Helium har lägre densitet än luft, vilket gör att helium kan användas för att få ballonger att sväva


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-18


Skriv en kommentar