Grundämnet indium (In)

Indium är grundämne 49 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för indium vilket betyder att indium har fyrtionio protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för indium är Inoch grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Engelskt namn
Indium
Kemiskt tecken
In
Atomnummer
49
Grupp
13
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
114,818 u
Densitet
7310 kg/m3
Smältpunkt
430 K   (157 ℃)
Kokpunkt
2270 K   (1997 ℃)
1,2 Mohs
Upptäckt år
1863
Upptäckt av
Ferdinand Reich och Hieronymous Theodor Richter

Den kemiska beteckningen för grundämnet indium är In och atomtalet är 49. Egenskaper för grundämnet indium är att metallen är mjuk, silvervit, formbar, sällsynt och har en ljus nyans. Metallen är så mjuk så att man kan skära i den enkelt med en kniv, och har liknande egenskaper för sin mjukhet som grundämnet natrium. Kemiskt sett liknar lndium väldigt mycket gallium och tallium. Metallen reagerar inte med vatten överhuvudtaget, men däremot oxideras grundämnet av starka medel som är oxiderade (exempelvis halogener).

År 1863 upptäcktes grundämnet indium av Ferdinand Reich i Tyskland på Freiberg School of Minnes. Samtidigt upptäckte Reich mineralet zinkblände, förkortat ZnS, som Reich först trodde skulle innehålla tallium. En gul fällning uppstod då och Reich trodde det var talliumsulfid, vilket i senare skede med hjälp av ett atomspektroskop visade sig vara indium. Eftersom ämnet visade en lysande violett färg i spektroskopet, namngavs indium efter det lantinska ordet indicum som betyder violett.

Skriv en kommentar