Grundämnet neodym (Nd)

Neodym är grundämne 60 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för neodym vilket betyder att neodym har sextio protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för neodym är Ndoch grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Engelskt namn
Neodymium
Kemiskt tecken
Nd
Atomnummer
60
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
144,242 u
Densitet
6800 kg/m3
Smältpunkt
1297 K   (1024 ℃)
Kokpunkt
3373 K   (3100 ℃)
Upptäckt år
1885
Upptäckt av
Carl Auer von Welsbach

Det metalliska grundämnet Neodym (Nd) tillhör de två grupperna lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Till utseendet så är neodym en mjuk och silvervit metall som måste förvaras i fotogen, eftersom att det gulnar när det kommer i kontakt med luft. Grundämnet reagerar snabbt med varmvatten och lite långsammare med kallt vatten och brukar även lösas ut till neodym(III)-salter med hjälp av utspädda syror. Varken salterna eller metallen är giftigt. Neodym framställdes i ren form för allra första gången år 1925, men det var år 1885 som en tysk vid namn von Welsbach upptäckte ämnet genom att separera två stycken ämnen.

Detta grundämne används väldigt ofta i syfte att färga diverse glas, eftersom det ger en blå-röd färg vid tillsättning av Neodym. Vissa neodymsalter brukar ingå som färgkomponent i diverse glasyrer och neodym används även till vissa lasrar.

För att framställa Nedodym behöver man utvinna metallen ur de två mineralerna monazit och bastnasit där ämnet normalt sätt finns.

Skriv en kommentar