Grundämnet rubidium (Rb)

Rubidium är grundämne 37 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för rubidium vilket betyder att rubidium har trettiosju protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för rubidium är Rboch grundämnet hör till ämnesklassen alkalimetaller.

Grundläggande data om rubidium

  ››  Klicka här för att läsa mer om rubidium

Engelskt namn
Rubidium
Kemiskt tecken
Rb
Atomnummer
37
Grupp
1
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
85,4678 u
Densitet
1530 kg/m3
Smältpunkt
312 K   (39 ℃)
Kokpunkt
974 K   (701 ℃)
0,3 Mohs
Upptäckt år
1861
Upptäckt av
Robert Bunsen och Gustav Kirchhoff

Rubidiums egenskaper, framställning och användning

Rubidium är en väldigt mjuk metall, silverlik och glänsande till utseendet likt de andra metallerna i gruppen alkalimetaller. Rubidium är även väldigt reaktiv, och kan inte förvaras i kontakt med vanlig luft. Då metallen kommer i kontakt med luft reagerar genom en exoterm reaktion, vilket innebär att värme avges på ett våldsamt sätt - i vissa fall kan metallen börjar brinna.

Rubidiummetall genom framställas genom att reducera rubidiumklorid med hjälp av kalcium, under reducerat tryck och hög temperatur (ca. 750 °C).

Flera användningsområden

Rubidium används ibland i fyrverkerier, och kan då producera en slags lila färg. Man använder ofta rubidium i oscillatorer till atomur, detta då det generellt sett är billigare än att använda cesiumbaserade oscillatorer - vilket annars är att föredra då dessa är något stabilare. Rubidiumklorid kan även användas för att höja oktantalet i bensin.

Kort historik om rubidium

Rubidium upptäcktes för första gången år 1861 av Gustav Kirchhoff och Robert Bunsen, där de använde sig av en teknik som nyligen hade utvecklats som kallades flamspektroskopi. Namnet rubidium kommer från det latinska ordet rubidus som betyder ungefär mörk- eller djupt röd, då dess emissionsspektrum hade ungefär denna färg. Busen var även den första som senare framställde metalliskt rubidium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-28


Skriv en kommentar