Grundämnet holmium (Ho)

Holmium är grundämne 67 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för holmium vilket betyder att holmium har sextiosju protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för holmium är Ho och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Holmium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Dysprosium    ←   Holmium   →    Erbium
Bild på grundämnet holmium

Rent holmium (ca. 17 gram).
© Unknown author / CC BY
Engelskt namn
Holmium
Kemiskt tecken
Ho
Ämnesklass
Atomnummer
67
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
164,93032 u
Densitet
8800 kg/m3
Smältpunkt
1734 K   (1461 ℃)
Kokpunkt
2873 K   (2600 ℃)
[Xe] 4f116s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f116s2
Upptäckt år
1878
Upptäckt av
Jacques-Louis Soret och Marc Delafontaine
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet holmium

Holmium är en mjuk och formbar metall, som är silvervit till utseendet. Holmium tillhör även de sällsynta jordartsmetallerna, och kan naturligt sett endast hittas kemiskt bunden till andra grundämnen. Detta på grund av sin reaktivitet, den korroderar snabbt i kontakt med vatten och brinner lätt vid antändning i vanlig luft.

Holmium har den högsta magnetiska permeabiliteten av alla grundämnen, och används därför frekvent i de starkaste magneterna. Holmium är även användbart inom kärnkraften då metallen har en bra förmåga att absorbera neutroner. Under senare år har man även upptäckt att holmium kan vara användbart inom datalagring, mars 2017 gick IBM ut med att de hade utvecklat en teknik för att lagra en databit på en holmiumatom (läs mer här).

Kort historik om holmium

Grundämne 67 upptäcktes 1878 av de schweiziska kemisterna Jacques-Louis Soret och Marc Delafontaine, samt oberoende av den svenske kemisten Per Teodor Cleve året efter. Holmium har fått sitt namn från det latinska namnet för Stockholm, Holmia.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-01


Skriv en kommentar