Grundämnet radon (Rn)

Radon är grundämne 86 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för radon vilket betyder att radon har åttiosex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för radon är Rn och grundämnet hör till ämnesklassen ädelgaser.

Radon i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Astat    ←   Radon   →    Francium
Engelskt namn
Radon
Kemiskt tecken
Rn
Ämnesklass
Atomnummer
86
Grupp
18
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
222 u
Densitet
9,73 kg/m3
Smältpunkt
202 K   (-71 ℃)
Kokpunkt
211,3 K   (-61,7 ℃)
[Xe] 4f145d106s26p6
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
Friedrich Ernst Dorn
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Radon är en radioaktiv ädelgas med kemisk beteckning Rn och atomtal 86. Radons aggregationstillstånd är gas och har en relativt kort halveringstid på 3,8 dagar. Själva radongasen är inte särskilt farlig i sig, men det avges en farlig joniserande strålning då den sönderfaller. Denna strålning kan vara väldigt farlig mot människors hälsa då den bl.a. kan framkalla cancer. Utseendemässigt är radon färglöst då det befinner sig i gasform, men när det kyls ner under dess fryspunkt så får radon en gulaktig färg i takt med att temperaturen sänks.

Radon förekommer på många olika ställen naturligt, exempelvis i princip i all jord som finns under maken. Därför är radonhalterna väldigt höga i grottor, gruvor, bergrum med mera. Där det är vindstilla kan radon även finnas ovanför marken men då det blåser blandas det mycket fort med övriga ämnen i atmosfären.

Det var år 1900 som radon först upptäcktes av en tysk fysiker vid namn Ernst Dorn, men år 1908 lyckades ett par engelsmän att isolera ämnet. Då döptes det först till niton men år 1923 så döptes det om till radon.

Skriv en kommentar