Grundämnet radon (Rn)

Radon är grundämne 86 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för radon vilket betyder att radon har åttiosex protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för radon är Rnoch grundämnet hör till ämnesklassen ädelgaser.

Engelskt namn
Radon
Kemiskt tecken
Rn
Atomnummer
86
Grupp
18
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
222 u
Densitet
9,73 kg/m3
Smältpunkt
202 K   (-71 ℃)
Kokpunkt
211,3 K   (-61,7 ℃)
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
Friedrich Ernst Dorn

Radon är en radioaktiv ädelgas med kemisk beteckning Rn och atomtal 86. Radons aggregationstillstånd är gas och har en relativt kort halveringstid på 3,8 dagar. Själva radongasen är inte särskilt farlig i sig, men det avges en farlig joniserande strålning då den sönderfaller. Denna strålning kan vara väldigt farlig mot människors hälsa då den bl.a. kan framkalla cancer. Utseendemässigt är radon färglöst då det befinner sig i gasform, men när det kyls ner under dess fryspunkt så får radon en gulaktig färg i takt med att temperaturen sänks.

Radon förekommer på många olika ställen naturligt, exempelvis i princip i all jord som finns under maken. Därför är radonhalterna väldigt höga i grottor, gruvor, bergrum med mera. Där det är vindstilla kan radon även finnas ovanför marken men då det blåser blandas det mycket fort med övriga ämnen i atmosfären.

Det var år 1900 som radon först upptäcktes av en tysk fysiker vid namn Ernst Dorn, men år 1908 lyckades ett par engelsmän att isolera ämnet. Då döptes det först till niton men år 1923 så döptes det om till radon.

Skriv en kommentar