Grundämnet radon (Rn)

Radon är grundämne 86 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för radon vilket betyder att radon har åttiosex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för radon är Rn och grundämnet hör till ämnesklassen ädelgaser.

Radon i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Astat    ←   Radon   →    Francium
Engelskt namn
Radon
Kemiskt tecken
Rn
Ämnesklass
Atomnummer
86
Grupp
18
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
222 u
Densitet
9,73 kg/m3
Smältpunkt
202 K   (-71 ℃)
Kokpunkt
211,3 K   (-61,7 ℃)
[Xe] 4f145d106s26p6
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
Ernest Rutherford och Robert B. Owens
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet radon

Radon är ett sådant grundämne som de allra flesta av oss åtminstone har hört talas om, framför allt i sammanhang där man undersöker radonhalten i ett hus eller utför radonsanering pga. för hög radonhalt.

Radons egenskaper och förekomst

Radon är en radioaktiv ädelgas som är färg-, lukt- och smaklös och som finns i princip all jord under marken. Framför allt kan radonhalterna vara höga i grottor, gamla gruvor och äldre källare. När det är vindstilla kan även radon finnas direkt ovanför marken, men då det blåser blandas radonet mycket fort ut med övriga ämnen i luften.

Den vanligast förekommande isotopen

Den isotop som är vanligast förekommande är radon-222 (222Rn), som är en del av sönderfallskedjan hos uran-238 (238U). 222Rn som har en halveringstid om ca. 3,8 dagar är inte skadlig i sig, utan det är när den sönderfaller som den avger den joniserande strålningen som är farliga. Sönderfallet består mest av alfapartiklar och produkterna av sönderfallet brukar kallas radondöttrar. Radondöttrarna i sin tur är de radioaktiva isotoperna av polonium, vismut och bly

Risker med radon

Eftersom radongasen finns överallt i marken runt omkring oss, och är radioaktiv, finns många risker förknippade med radon. Detta är en av anledningarna till varför man ofta utför radonmätningar i bostadshus, och radonsanering om det skulle vara så att halterna är för höga. Miljöer med höga radonhalter har förknippats med att kunna orsaka cancer hos människor som vistas i miljöerna, framför allt lungcancer. Det som händer är att de radondöttrar (sönderfallsprodukterna av 222Rn) som uppstått genom alfasönderfall är positiva joner, som lätt binder till damm- och rök i inomhusluften. Väl bundet till luftpartiklarna följer radondöttrarna med in i lungorna när man andas, varpå sannolikheten är hög att de även stannar kvar där under en längre tid och avger alfastrålning under tiden.

Hur man kan mäta radonhalten i ett hus

Det bästa sättet att undersöka radonhalten i ett hus är att anlita ett företag som är specialiserat på radonmätning och radonsanering. Detta är dock oftast någonting man gör om man skall köpa eller sälja ett hus, eller om det finns misstankar om höga radonhalter. Men det finns även smarta radonmätare som man kan köpa som privatperson om man vill hålla koll på radonhalten hemma över tid.

Kort historik om radon

Radon var det femte radioaktiva grundämnet att upptäckas, efter uran, torium, radium och polonium. Upptäckten gjordes av fysikern Ernest Rutherford och ingenjören Robert B. Owens vid McGill University i Montréal i Kanada. Till en början föreslogs niton (från latinets glänsande) med kemisk beteckning Nt som namn för radon, vilket även i stort sett godtogs som grundämnets namn år 1912. Dock ändrades namnet lite drygt tio år senare, 1923, då IUPAC bestämde att grundämnet skulle heta radon med kemisk beteckning Rn. Man valde då mellan tre olika namn som tidigare hade givits tre isotoper av grundämnet; toron (220Tn), radon (222Rn) och aktinon (226An).


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-04


Skriv en kommentar