Grundämnet arsenik (As)

Arsenik är grundämne 33 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för arsenik vilket betyder att arsenik har trettiotre protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för arsenik är Asoch grundämnet hör till ämnesklassen halvmetaller.

Grundläggande data om arsenik

  ››  Klicka här för att läsa mer om arsenik

Engelskt namn
Arsenic
Kemiskt tecken
As
Atomnummer
33
Grupp
15
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
74,92160 u
Densitet
5730 kg/m3
Smältpunkt
883 K   (610 ℃)
Kokpunkt
1090 K   (817 ℃)
3,5 Mohs
Upptäckt år
ca. 2500 fkr

Arsenik är ett grundämne som är halvmetalliskt och är mycket giftigt. Det är ett ämne med en mycket gammal historia inom vetenskapen. Man anser att redan år 1250 upptäckte en tysk vid namn Albertus Magnus arseniken. Under en tid pågick diskussioner om huruvida arsenik var en metall eller halvmetall.

Den enda egenskapen som de flesta människor känner till om arsenik är dess giftighet. I många fall i litteraturen används just arsenik som ett dödligt gift. Det finns dock en del andra användningsområden för detta grundämne. Till de vanligaste hör att man ibland använder arsenik i insektsmedel, och för att på så sätt bekämpa skadedjur. Inom industrin används det ibland vid impregnering av trä eller vid glastillverkning. Detta har dock blivit mindre och mindre förekommande, och arseniket är numera mestadels utbytt mot andra mindre skadliga ämnen. En arsenikförening, arseniktrioxid, ingår som en del av ett läkemedel som används mot en ovanlig form av leukemi.

Även om arsenik är mycket giftigt, så finns det naturligt i jordskorpan, och en liten del hamnar i det vatten som används inom jordbruket. Därför kan man ibland hitta spår av arsenik i exempelvis risodlingar. Små mängder av arsenik kan också finnas i röken från kol och olja. I naturen hittar man också arsenik bundet till vissa metaller såsom koppar, zink och även guld i små mängder.

Skriv en kommentar