Grundämnen.com/ Periodiska systemet/109 - Meitnerium (Mt)

Grundämnet meitnerium (Mt)

Meitnerium är grundämne 109 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för meitnerium vilket betyder att meitnerium har hundranio protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för meitnerium är Mtoch grundämnet hör till ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Grundläggande data om meitnerium

  ››  Klicka här för att läsa mer om meitnerium

Engelskt namn
Meitnerium
Kemiskt tecken
Mt
Atomnummer
109
Grupp
9
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
278 u
Upptäckt år
1982
Upptäckt av
Gesellschaft für Schwerionenforschung

Meitnerium (Mt) är ett syntetiskt grundämne vilket innebär att det inte finns att hämta i naturen, utan måste framställas i ett laboratorium för att kunna användas. Grundämnet är extremt radioaktivt, men några ytterligare egenskaper är ännu inte särskilt kända. Detta på grund av att man ännu inte har kunnat framställa så mycket av grundämnet meitnerium.

Meitnerium är en slags metall och tillhör gruppen transuranerna, vilket innefattar de grundämnen som är tyngre än uran, det vill säga det tyngsta naturliga grundämnet.

Det var år 1982 som ämnet upptäcktes för första gången. Detta skedde i Tyskland på Gesellschaft für Schwerionenforschung av Peter Armbruster och hans kollegor. Meitnerium framställdes för första gången genom att atomer ifrån vismut-209 bombarderades och likaså joner från järn-58.

Meitnerium är döpt efter den kända österrikiska fysikern, Lisa Meitner.

Skriv en kommentar