Grundämnet kalium (K)

Kalium är grundämne 19 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för kalium vilket betyder att kalium har nitton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för kalium är K och grundämnet hör till ämnesklassen alkalimetaller.

Kalium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Argon    ←   Kalium   →    Kalcium
Bild på grundämnet kalium

Bitar av ren kaliummetall
© Dnn87 / CC BY
Engelskt namn
Potassium
Kemiskt tecken
K
Ämnesklass
Atomnummer
19
Grupp
1
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
39,0983 u
Densitet
862 kg/m3
Smältpunkt
337 K   (64 ℃)
Kokpunkt
1030 K   (757 ℃)
0,4 Mohs
[Ar] 4s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p64s1
Upptäckt år
1807
Upptäckt av
Humphry Davy
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet kalium

Grundämnet kalium är mjuk och silverfärgad, likt de övriga alkalimetallerna. Likt sina gruppkompisar är kalium även extremt reaktivt, faktiskt alldeles för reaktivt för att kunna användas rent. Det vi istället kan använda är grundämnets salter, några exempel på sådana salter är kaliumnitrat (salpeter), kaliumaluminiumsulfat (alun) och kaliumkarbonat (pottaska).

Kort historik om kalium

Olika föreningar av kalium har varit kända ända sedan antiken, dock förstod man på den tiden inte skillnaden mellan natrium- och kaliumföreningar. Det var faktiskt inte förrän under början av 1700-talet som man lärde sig att skilja på dessa kemiska föreningar. Den förste att göra detta var Georg Ernst Stahl som år 1704 lyckades bevisa att natriumsalt var ett annat salt än kaliumsalt. Den första gången som själva grundämnet kalium lyckades renframställas var dock år 1807, och den som lyckades med detta var den brittiske kemisten Humphry Davy.

Kaliums egenskaper, framställning och användning

Kalium är en förhållandevis mjuk jämfört med andra metaller, men har en relativt låg smältpunkt (drygt 60 °C). På många sätt är kalium även en typisk alkalimetall med silverfärgad och glänsande yta, som snabbt oxiderar med luftens syre om metallen skulle lämnas framme. Denna väldiga reaktivitet är en konsekvens av att kalium, likt de andra alkalimetallerna, bara har en valenselektron - vilken de gärna "lämnar ifrån sig". Ett exempel på denna extrema reaktivitet är att om kalium kommer i kontakt med vatten blir reaktionen nästa explosionsartad, där vätgas frisätts som brinner med en tydlig violett låga och en kraftig värmeutveckling.

Stora mängder kalium utvinns

I naturen existerar kalium enbart i form av den positivt laddade kaliumjonen K+. Årligen utvinner man runt 35 miljoner ton kalium om året, främst i form av mineralet kaliumklorid. Årligen produceras även ungefär 200 ton metalliskt kalium.

Viktigt spårämne i människokroppen

Kalium är också ett så kallat spårämne, vilket i detta sammanhang innebär att kalium fyller en viktig funktion för den mänskliga fysiologin. Små mängder av spårämnen (eller mineralämnen, som de också kallas inom näringsläran) är byggstenar i t.ex. proteiner och fungerar som och hjälpredor när andra nyttiga ämnen ska tas upp från kosten, dessa spårämnen spelar även en nyckelroll i nervsystemets funktion. Exempel på kaliumrika livsmedel är bland annat banan, jordnötter och avokado, men även öl innehåller detta viktiga spårämne.

Bananer innehåller grundämnet kalium

Vanliga bananer är ett exempel på ett livsmedel som är rikt på kalium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25


Skriv en kommentar