Grundläggande data om kalium

  ››  Klicka här för att läsa mer om kalium

Engelskt namn
Potassium
Kemiskt tecken
K
Atomnummer
19
Grupp
1
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
39.0983 u
Densitet
862 kg/m3
Smältpunkt
337 K   (64 ℃)
Kokpunkt
1030 K   (757 ℃)
0.4 Mohs
Upptäckt år
1807
Upptäckt av
Humphry Davy

Grundämnet kalium (K)

Kalium tillhör det periodiska systemets första grupp, även kallad alkalimetallerna. Kännetecknande för dessa är att de är förhållandevis mjuka jämfört med andra metaller samt att de gärna reagerar med andra ämnen (den särskilt kemiintresserade vet att detta beror på att dessa ämnen endast har en elektron i sitt yttersta skal, vilken de gärna "lämnar ifrån sig"). Kalium är på många sätt en typisk alkalimetall med glänsande yta, som snabbt oxiderar med luftens syre om den lämnas framme. Jämfört med hur kalium reagerar med vatten är detta dock ingen reaktion att tala om: i kontakt med just vatten är reaktionen nästan explosionsartad med en tydlig låga och kraftig utveckling av värme. Vidare har ämnet en låg smältpunkt, vilken ligger på drygt 60 ℃.

Kalium är också ett så kallat spårämne. Det betyder i dessa sammanhang att kalium fyller en viktig funktion för den mänskliga fysiologin. Små mängder av spårämnen (eller mineraler som de också kallas då man talar om näringslära) är byggstenar i allt från proteiner i kroppen, till hjälpredor när andra nyttiga ämnen ska tas upp från kosten. I fallet med kalium finns det i lagom mängder i livsmedel som banan och avokado, men även öl innehåller detta viktiga spårämne.

Skriv en kommentar