Grundämnet lutetium (Lu)

Lutetium är grundämne 71 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för lutetium vilket betyder att lutetium har sjuttioen protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för lutetium är Lu och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Lutetium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Ytterbium    ←   Lutetium   →    Hafnium
Engelskt namn
Lutetium
Kemiskt tecken
Lu
Atomnummer
71
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
174,9668 u
Densitet
9841 kg/m3
Smältpunkt
1936 K   (1663 ℃)
Kokpunkt
3668 K   (3395 ℃)
[Xe] 4f145d16s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d16s2
Upptäckt år
1906
Upptäckt av
Carl Auer von Welsbach

Lutetium har egenskaper som att den är silvervit, hård och väldigt tät som metall. Den kemiska beteckningen för grundämnet är Lu och atomnumret är 71. Det är inte känt idag att grundämnet på något sätt ska vara giftigt för allmänheten och brukar användas mer än bara för forskningen bland annat som katalysator för krackning av kolväten i oljeraffinaderier.

Grundämnet i sig är inte ett särskilt vanligt grundämne som kan hittas, men det är betydligt vanligare i sin förekomst än exempelvis silver i jordskorpan. Dessutom har en isotop som är radioaktiv upptäckts med grundämnet bland annat, Lutetium-176.

År 1907 upptäcktes grundämnet av Georges Urbain (fransk vetenskapsman), Baron Carl Auer von Welsback (österrikisk mineralog) och Charles James (amerikansk kemist). Dessa tre män uppfann grundämnet lutetium som en förening i bland annat mineralen ytterbiumoxid. Den första av dessa tre män som upptäckte grundämnet var Georges Urbain och det var även han som namngav grundämnet till Lutetium. Ordet lutetium kommer från det latinska ordet Lutetia som betyder Paris.

Skriv en kommentar