Grundämnet järn (Fe)

Järn är grundämne 26 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för järn vilket betyder att järn har tjugosex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för järn är Fe och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Järn i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Mangan    ←   Järn   →    Kobolt
Bild på grundämnet järn

Bitar av 99,97 % rent järn, kuben är 99,9999 % ren och 1 cm3 för jämförelse.
© Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) [FAL or GFDL 1.2]
Engelskt namn
Iron
Kemiskt tecken
Fe
Atomnummer
26
Grupp
8
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
55,845 u
Densitet
7870 kg/m3
Smältpunkt
1808 K   (1535 ℃)
Kokpunkt
3160 K   (2887 ℃)
4 Mohs
[Ar] 3d64s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d64s2
Upptäckt år
ca. 5000 fvt
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet järn

Järn är ett av jordens vanligaste grundämnen och metaller, och även ett av de grundämnen som är mest välkänt bland allmänheten. Det har under årtusenden använts till bland annat vapen och verktyg och i modern tid som byggmaterial i form av stål.

Kort historik om järn

Järn i sig har använts sedan flera årtusenden tillbaka, de äldsta föremålen man har hittat har bestått av meteoriskt järn då man ännu inte hade lärt sig framställa järn ur malm. Men exempelvis har man hittat pärlsmycken gjorda av meteoriskt järn som är över 5 500 år gamla, man fann också en dolk gjord av meteoriskt järn i den gamle egyptisk faraonen Tutankhamons grav, som levde för över 3 000 år sedan. Men jämfört med t.ex. föremål av guld eller silver finns det dock inte lika många riktigt gamla järnartefakter bevarade, detta då järn lätt rostar och med tiden försvinner.

Det skulle dröja till ungefär under mitten av bronsåldern innan man började framställa rent järn ur järnmalm, kort därefter inleddes järnåldern. Man brukar säga att järnåldern började runt 1 000-1 500 år före Kristus, det varierar en del beroende på vilken kultur man granskar - järnåldern här i Sverige brukar sägas inleddes runt 1 100 år före Kristus.

Järns egenskaper, framställning och användning

Järn är en av de viktigaste metallerna av de alla, mycket på grund av att vårt samhälle rent tekniskt har byggts upp med järn som bas. Järn är till exempel den huvudsakliga beståndsdelen i metallegeringen stål, som är ett väldigt viktigt byggmaterial. Den svenska berggrunden är rik på järn, exempelvis i form av mineralet pyrit (även kallat kattguld) som består av svavelbundet järn (FeS2).

Det finns gott om järn på och i jorden

Ungefär fem procent av jordskorpan utgörs av i form av järnhaltiga mineraler, men om man kollar djupare i jorden så finner man att jordens kärna huvudsakligen består av järn. Den inre kärnan består av fast järn medan den yttre delen av kärnan består av flytande järn. Det är den flytande yttre kärnan som skapar det magnetiska fält som omger jorden och skyddar oss från solvinden.

Den stabilaste atomkärnan

Järn är unikt på så sätt att det är det grundämne som har den mest stabila atomkärnan, vilket på ett förenklat sätt kan förklaras genom att det finns en perfekt balans mellan partiklarna (protonerna och neutronerna) i atomkärnan. I stjärnor upphör till exempel kärnfusionen när allt bränsle har omvandlats till järn, för att tyngre ämnen än järn skall kunna fusioneras i en stjärna krävs en supernovaexplosion.

Människokroppen är beroende av järn

Men det är inte bara för sin stabilitet och hållfasthet som järn är viktigt för oss människor, det är även ett mycket viktigt spårämne när det kommer till människokroppen. En vuxen människa innehåller ca. fyra gram järn, varav det mesta som en beståndsdel i hemoglobinet (ett protein som finns i de röda blodkropparna). Järnet i homoglobinet hjälper till att transportera syre från lungorna till kroppens celler, och sedan koldioxid tillbaka från cellerna till lungorna.

Järn bundet i mineralet pyrit

Mineralet pyrit innehåller svavelbundet järn


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25
Kommentarer


#1   hugo   2019-09-06 10:00  
det här hjälpte mitt skolarbete, tack

#2   iget   2020-10-07 13:08  
hej, duktig du är

#3   Natasha   2021-09-23 13:24  
Alldeles för mycket text men tack som fan

Skriv en kommentar