Grundläggande data om järn

  ››  Klicka här för att läsa mer om järn

Engelskt namn
Iron
Kemiskt tecken
Fe
Atomnummer
26
Grupp
8
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
55.845 u
Densitet
7870 kg/m3
Smältpunkt
1808 K   (1535 ℃)
Kokpunkt
3160 K   (2887 ℃)
4 Mohs
Upptäckt år
ca. 5000 fvt

Grundämnet järn (Fe)

Järn är ett av jordens vanligaste grundämnen och metaller, och är ett av ämnena i gruppen övergångsmetaller. Särskilt i svenska berg är järnmalm mycket vanligt och här finns några av Europas viktigaste järngruvor. I Sverige har järngruvor främst i Norrland och i Bergslagen varit mycket viktiga för industrin.

Det är inte särskilt svårt att upptäcka saker omkring sig och i samhället som är gjorda av järn. Det används exempelvis vid tillverkning av verktyg, vapen och vid ståltillverkning. Stål är ett av de vanligaste materialen inom konstruktion och industrin. Ofta så används järn just i olika legeringar, ofta med kol. Vanliga järnlegeringar är gjutjärn, tackjärn och smidesjärn. Med kol i järnet ökar metallens hårdhet.

Järnets historia är mycket gammal, och börjar redan på 1400-talet före Kristus. Man började då utvinna järn ur bergen och tillverka bland annat vapen. Ungefär 1000 år före Kristus började Sveriges järnålder.

De flesta känner nog till hur viktigt järn är för kroppen. En vuxen har ungefär 4 procent järn i sin kropp. Den viktigaste funktionen fyller järnet i syretransporten. Hemoglobin, som är en del av de röda blodkropparna har järnjoner bundna till sig. Bland kvinnor är det också vanligt att ha järnbrist, särskilt under graviditeten och menstruationen. Man kan då drabbas av trötthet, hjärtklappning och försämrad ork rent generellt. Har man brist på järn kan man relativt enkelt stabilisera det genom att ta järntabletter.

Skriv en kommentar