Grundämnen.com/Periodiska systemet/12 - Magnesium (Mg)

Grundläggande data om magnesium

  ››  Klicka här för att läsa mer om magnesium

Engelskt namn
Magnesium
Kemiskt tecken
Mg
Atomnummer
12
Grupp
2
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
24.3050 u
Densitet
1740 kg/m3
Smältpunkt
424 K   (151 ℃)
Kokpunkt
1390 K   (1117 ℃)
2.5 Mohs
Upptäckt år
1755
Upptäckt av
Joseph Black

Grundämnet magnesium (Mg)

Magnesium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordmetaller. Den som först lyckades framställa magnesium i metallisk form var en engelsk vetenskapsman vid namn Humphry Davy, det var år 1808. Han ville först kalla metallen för magnium, men namnet blev till slut magnesium som är det namn som används idag.

Magnesium är en mjuk metall som i kontakt med en vattenlösning med lågt ph-värde bildar vätgas. Eftersom det är en mycket lätt metall blandas den ofta med andra metaller för att bilda produkter med lägre vikt. Exempelvis görs detta med cyklar, mobiltelefoner och bärbara datorer.

Magnesium i kombination med andra ämnen har många användningsområden. Ett av dessa är i fyrverkerier och annan pyroteknik. Tillsammans med oxiderande ämnen är magnesiummetaller mycket lättantändliga. I form av olika salter har de andra användningsområden. Ett av dessa salter är magnesiumkarbonat som är det vita pulver klättrare och tyngdlyftare använder sig av för att bättre kunna greppa, speciellt när händerna blir lite svettiga. Ett annat magnesiumsalt används för att lindra sura uppstörningar.

Magnesium är ett livsviktigt ämne för vår kropp. Mat med mycket magnesium är exempelvis gröna bladgrönsaker. Har man brist på magnesium kan detta påverka det fysiska såväl som det mentala måendet. Blodtrycket kan bli för högt och man kan få spasmer. Magnesiumbrist har också kopplats till depressioner och ångest. Njurarna är mycket bra på att reglera halten av magnesium i kroppen, och att ha magnesiumbrist är ofta en följd av ett annat allvarligt tillstånd. Det sker till exempel vid långvarig alkoholism, ätstörningar eller efter långa perioder av kräkningar eller diarré.

Grundämnet magnesium (Mg) används som för bättre handgrepp

Magnesium används av bland annat gymnaster för att få ett bättre grepp med händerna
© 422737/Pixabay

Skriv en kommentar