Grundämnen.com/Periodiska systemet/118 - Oganesson (Og)

Grundläggande data om oganesson

  ››  Klicka här för att läsa mer om oganesson

Engelskt namn
Oganesson
Kemiskt tecken
Og
Atomnummer
118
Grupp
18
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
294 u
Densitet
13.65 kg/m3
Upptäckt år
2002
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory

Grundämnet oganesson (Og)

Grundämnet Oganesson är det tyngsta grundämnet som har identifierats, och idag den enda ädelgasen som är syntetisk. Att ett grundämnet är syntetiskt innebär att det inte förekommer i naturen, utan endast kan framställas i ett laboratorium. Oganesson är unikt på så sätt att det har den största atommassan och även det grundämne som har det största antalet subatomära partiklar i sin atomkärna.

Fram tills slutet av november 2016 kallades Oganesson för Ununoktium (Uuo), vilket var dess temporära systematiska grundämnesnamn fram tills ett officiellt namn hade valts. Namnet Oganesson är valt för att hedra den ryska atomfysikern Jurij Oganesjan, som då blev den andra personen (efter Glenn T. Seaborg) att få ett grundämne uppkallat efter sig medan denne fortfarande var i livet.

I och med att oganesson är mycket radioaktivt, och även väldigt instabilt, har man därför hittills bara lyckats verifiera fem atomer, samtliga av isotopen 294Og. På grund av detta har man endast kunna fastställa några få egenskaper hos oganesson, bland annat kan ämnet troligtvis ha en högre reaktivitet än vissa ämnen utanför gruppen ädelgaser. Man trodde inledningsvis att oganesson skulle vara i gasform under normala förhållanden, men på grund av relativistiska effekter tror man numer att det är fast. Ämnet upptäcktes år 2002 och är troligen färglöst.

Skriv en kommentar