Grundämnen.com/Periodiska systemet/Copernicium (Cn) - 112

Grundämnet copernicium (Cn)

Copernicium är grundämne 112 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för copernicium vilket betyder att copernicium har hundratolv protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för copernicium är Cn och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Copernicium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Röntgenium    ←   Copernicium   →    Nihonium
Engelskt namn
Copernicium
Kemiskt tecken
Cn
Atomnummer
112
Grupp
12
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
285 u
[Rn] 5f146d107s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s2
Upptäckt år
1996
Upptäckt av
GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung)
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet copernicium

Copernicium är ett supertungt så kallat syntetiskt grundämne, det vill säga ett grundämne som inte förekommer i naturen. Precis som andra supertunga grundämnen är copernicium extremt radioaktigt och sönderfaller mycket snabbt, den mest långlivade isotopen av copernicium har en halveringstid på ca. 28 sekunder.

På grund av att coperniciums atomer är så kortlivade har det visat sig vara en stor utmaning att undersöka grundämnets kemiska egenskaper. Men enligt coperniciums placering i det periodiska systemet antar man att ämnet till viss del liknar kvicksilver.

Kort historik om copernicium

Den första gången copernicium framställdes var den 9 februari 1996 vid det tyska acceleratorlaboratoriet GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) i Darmstadt, under ledning av den tyske kemisten Sigurd Hofmann. Genom att fusionera zink och bly i en jonaccelerator lyckades man producera en (enda) atom av isotopen copernicium-277 (277Cn), som har visat sig ha en halveringstid på extrema 0,69 millisekunder.

Till en början tilldelades grundämnet det systematiska grundämnesnamnet Ununbium (Uub), men efter förslag från forskargruppen som upptäckte grundämnet antogs den 19 februari 2010 namnet Copernicium efter den polske astronomen Nicolaus Copernicus.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-08


Skriv en kommentar