Grundämnen.com/ Periodiska systemet/112 - Copernicium (Cn)

Grundämnet copernicium (Cn)

Copernicium är grundämne 112 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för copernicium vilket betyder att copernicium har hundratolv protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för copernicium är Cnoch grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Grundläggande data om copernicium

  ››  Klicka här för att läsa mer om copernicium

Engelskt namn
Copernicium
Kemiskt tecken
Cn
Atomnummer
112
Grupp
12
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
285 u
Upptäckt år
1996
Upptäckt av
Gesellschaft für Schwerionenforschung

Allmänt om grundämnet copernicium

Copernicium är ett supertungt så kallat syntetiskt grundämne, det vill säga ett grundämne som inte förekommer i naturen. Precis som andra supertunga grundämnen är copernicium extremt radioaktigt och sönderfaller mycket snabbt, den mest långlivade isotopen av copernicium har en halveringstid på ca. 28 sekunder.

På grund av att coperniciums atomer är så kortlivade har det visat sig vara en stor utmaning att undersöka grundämnets kemiska egenskaper. Men enligt coperniciums placering i det periodiska systemet antar man att ämnet till viss del liknar kvicksilver.

Kort historik om copernicium

Den första gången copernicium framställdes var den 9 februari 1996 vid det tyska acceleratorlaboratoriet GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) i Darmstadt, under ledning av den tyske kemisten Sigurd Hofmann. Genom att fusionera zink och bly i en jonaccelerator lyckades man producera en (enda) atom av isotopen copernicium-277 (277Cn), som har visat sig ha en halveringstid på extrema 0,69 millisekunder.

Till en början tilldelades grundämnet det systematiska grundämnesnamnet Ununbium (Uub), men efter förslag från forskargruppen som upptäckte grundämnet antogs år 2010 namnet Copernicium efter den polske astronomen Nicolaus Copernicus.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-10-24


Skriv en kommentar