Grundämnet skandium (Sc)

Skandium är grundämne 21 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för skandium vilket betyder att skandium har tjugoen protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för skandium är Sc och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Skandium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Kalcium    ←   Skandium   →    Titan
Bild på grundämnet skandium

99,998 % rent skandium, kuben är 1 cm3
© Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / FAL
Engelskt namn
Scandium
Kemiskt tecken
Sc
Atomnummer
21
Grupp
3
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
44,955912 u
Densitet
2985 kg/m3
Smältpunkt
1814 K   (1541 ℃)
Kokpunkt
3103 K   (2830 ℃)
[Ar] 3d14s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d14s2
Upptäckt år
1879
Upptäckt av
Lars Fredrik Nilson
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet skandium

Skandium är ett grundämne som kanske är obekant för många, men som ändå känns bekant på något vis. Anledningen till varför skandium känns bekant är så klart på grund av dess namn som för tankarna till Skandinavien, men faktum är att skandium är en mycket sällsynt metall. Skandium är en övergångsmetall som hör till jordartsmetallerna (eller särskilt, de sällsynta jordartsmetallerna).

Som en följd av att skandium är mycket sällsynt, är priset för att köpa skandium också mycket högt. Skandium är faktiskt ett av de dyraste grundämnena. Priset för ett kilo skandium har historiskt sett pendlat mellan 40 000 till 200 000 kr.

Utseende, egenskaper, framställning och användningsområden

Till utseendet är skandium en silverglänsande metall som är lätt till vikten. Metallen är mjuk och oxiderar långsamt när den utsätts för luft. Skandium har även en hög smältpunkt, över 1541 ℃, och kokar vid 2830 ℃. Skandium återfinns i väldigt små mängder i ett antal olika mineral, och den huvudsakliga framställningen av skandium är som bipridukt vid utvinning av uran, järn och volfram. På grund av den begränsade tillgången till skandium och svårigheter i att framställa metalliskt skandium, var det inte förrän under 1970-talet som man började använda skandium rent kommersiellt. Man upptäckte då att tillsättning av små mängder skandium till aluminiumlegeringar kunde göra legeringarna mycket starkare. Exempelvis har man använt skandium till de aluminiumlegeringar som används i de ryska jaktplanen MiG-21 and MiG-29, och den amerikanska vapentillverkaren Smith & Wesson använder skandiumlegeringar i vissa av deras halvautomatiska pistoler.

Kort historik om skandium

Som namnet skvallrar om har skandium en skandinavisk koppling. Det var den svenske kemisten Lars Fredrik Nilson som år 1879 blev den förste att lyckas isolera skandium, utifrån mineralen euxenit och gadolinit från Ytterby gruva i Stockholms skärgård. Eftersom dessa mineral vid den tidpunkten endast hade hittats i just Skandinavien, valde Lars Fredrik Nilson att döpa grundämnet till skandium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-26


Skriv en kommentar