Grundämnet skandium (Sc)

Skandium är grundämne 21 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för skandium vilket betyder att skandium har tjugoen protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för skandium är Sc och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Skandium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Kalcium    ←   Skandium   →    Titan
Engelskt namn
Scandium
Kemiskt tecken
Sc
Atomnummer
21
Grupp
3
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
44,955912 u
Densitet
2985 kg/m3
Smältpunkt
1814 K   (1541 ℃)
Kokpunkt
3103 K   (2830 ℃)
[Ar] 3d14s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d14s2
Upptäckt år
1879
Upptäckt av
Lars Fredrik Nilson

Skandium är ett grundämne som kanske är obekant för många. En av anledningarna till det är att skandium är ett grundämne som är mycket sällsynt. Tillsammans med 13 andra ämnen tillhör skandium gruppen sällsynta jordartsmetaller. Det var som namnet antyder i Skandinavien, närmare bestämt i Uppsala, som metallen upptäcktes och där den också förekommer naturligt i bergen. Förutom i berg är det en betydligt vanligare metall i solen och i stjärnor. Mineralet finns spritt över världen i många olika ämnen men i väldigt små mängder. Det skandium som används i industrin idag är vanligtvis artificiellt tillverkat med skandiumklorid och kalcium. Det är inte ett billigt grundämne att köpa. Bara ett gram kostar över 600 kr, mer än dubbelt så dyrt som guld!

Skandium har en hög smältpunkt, över 1500 ℃, och kokar vid 2830 ℃ samtidigt som den är väldigt lättviktig. I sig är metallen mjuk och silvervit men i kontakt med luft får den en yta som går i gult eller rosa. Metallen reagerar när den kommer i kontakt med en del syror.

De två egenskaper som skandium besitter, lätthet och hög smältpunkt gör att den är särskilt lämplig för rymdfart. I Sovjet använde man legeringar med skandium i sina jaktplan. Denna metall används också vid tillverkning av högintensiv belysning, där man tillsätter skandium vid tillverkning av kvicksilverlampor, och på så sätt får dem att likna dagsljus.

Skandium är en metall som har väldigt få användningsområden för att vara så pass dyr. Men trots detta har produktionen ökat något under senare år och kanske hittar man framöver fler områden där metallen är oumbärlig.

Skriv en kommentar