Grundämnen.com/ Periodiska systemet/93 - Neptunium (Np)

Grundämnet neptunium (Np)

Neptunium är grundämne 93 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för neptunium vilket betyder att neptunium har nittiotre protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för neptunium är Np och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Neptunium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Uran    ←   Neptunium   →    Plutonium
Engelskt namn
Neptunium
Kemiskt tecken
Np
Atomnummer
93
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
237 u
Densitet
20250 kg/m3
Smältpunkt
913 K   (640 ℃)
Kokpunkt
4175 K   (3902 ℃)
[Rn] 5f46d17s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f46d17s2
Upptäckt år
1940
Upptäckt av
Edwin McMillan och Philip H. Abelson

Neptunium har den kemiska beteckningen Np och atomnummer 93. Neptunium är en radioaktiv aktinoidmetall och den första syntetiskt framställda transuranen. Dess position i det periodiska systemet är direkt efter uran, som är döpt efter planeten Uranus - detta ledde till att Neptunium fick sitt namn efter planeten Neptunus, som ligger utanför Uranus i solsystemet.

Det var år 1940 som ämnet syntetiserades av Edwin McMillan och Philip H. Abelson på Radiation Laboratory i Berkeley. Majoriten av framställningen av neptunium är en biprodukt i kärnkraftsreaktorer. Ämnet har dock till dagens dato inga kommersiella användningsområden.

Skriv en kommentar