Grundämnet neptunium (Np)

Neptunium är grundämne 93 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för neptunium vilket betyder att neptunium har nittiotre protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för neptunium är Np och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Neptunium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Uran    ←   Neptunium   →    Plutonium
Engelskt namn
Neptunium
Kemiskt tecken
Np
Ämnesklass
Atomnummer
93
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
237 u
Antal protoner i kärnan
93
Densitet
20250 kg/m3
Smältpunkt
913 K   (640 ℃)
Kokpunkt
4175 K   (3902 ℃)
[Rn] 5f46d17s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f46d17s2
Upptäckt år
1940
Upptäckt av
Edwin McMillan och Philip H. Abelson
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet neptunium

Neptunium är en hård och fast transuranisk radioaktiv metall som till utseendet är silvervit, och missfärgas när den utsätts för luft. Neptunium är ett syntetiskt grundämne, dvs. det existerar inte naturlig på jorden utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Neptunium är den både den första transuranen (grundämnen efter uran i det periodiska systemet) och den första transuranen som blev framställd syntetiskt.

I nuläget finns 24 kända isotoper av neptunium, varav de stabilaste är: 237No som har en halveringstid om ca. 2,14 miljoner år, 236Np som har en halveringstid om ca. 154 000 år samt 235Np med en halveringstid om ca. 396,1 dagar. Majoriteten av det neptunium som produceras är som en biprodukt i kärnreaktorer samt vid framställning av plutonium.

Kort historik om neptunium

Grundämne 93 upptäcktes 1940 av Edwin McMillan and Philip H. Abelson vid University of California i Berkeley i Kalifornien. Neptunium fick sitt namn efter planeten Neptunus, som ligger direkt utanför Uranus i solsystemet, eftersom Neptunium även ligger direkt efter uran i det periodiska systemet.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-30.

Skriv en kommentar