Grundämnet bohrium (Bh)

Bohrium är grundämne 107 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för bohrium vilket betyder att bohrium har hundrasju protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för bohrium är Bh och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Bohrium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Seaborgium    ←   Bohrium   →    Hassium
Engelskt namn
Bohrium
Kemiskt tecken
Bh
Atomnummer
107
Grupp
7
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
270 u
[Rn] 5f146d57s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d57s2
Upptäckt år
1981
Upptäckt av
GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung)
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet bohrium

Bohrium är en extremt radioaktiv transuran och ett syntetiskt grundämne. Att bohrium är syntetiskt innebär att grundämnet inte existerar naturlig på jorden, utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Bohrium har varken någon stabil eller naturligt förekommande isotop, utav de isotoper man känner till är 270Bh den mest långlivade med en halveringstid om ca. 61 sekunder. Vissa experiment pekar dock på att 271Bh kan ha en halveringstid på lite drygt 11 minuter, men inget konkret resultat finns ännu. Man vet ännu väldigt lite om bohrium då forskning kring grundämnets egenskaper har varit väldigt sparsam, vissa experiment har dock visat att bohrium beter sig som en tyngre homolog av rhenium i samma grupp.

Kort historik om bohrium

Grundämnet bohrium upptäcktes 1981 vid GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research i Darmstadt i Tyskland. Experimentet där man lyckades syntetisera bohrium utfördes genom att bombardera ett vismut-209-mål med krom-54-kärnor. Till en början användes det systematiska grundämnesnamnet unnilseptium för det nyfunna grundämnet. Den tyska forskargruppen som upptäckte grundämnet föreslog 1992 namnet nielsbohrium, efter den danska fysikern Niels Bohr. Fem år senare beslutade dock IUPAC att grundämnet skulle kallas bohrium, fortfarande efter den danska fysikern.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-21


Skriv en kommentar