Grundämnen.com/ Periodiska systemet/95 - Americium (Am)

Grundämnet americium (Am)

Americium är grundämne 95 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för americium vilket betyder att americium har nittiofem protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för americium är Amoch grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Grundläggande data om americium

  ››  Klicka här för att läsa mer om americium

Engelskt namn
Americium
Kemiskt tecken
Am
Atomnummer
95
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
243 u
Densitet
13700 kg/m3
Smältpunkt
1449 K   (1176 ℃)
Kokpunkt
2880 K   (2607 ℃)
Upptäckt år
1944
Upptäckt av
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan och Albert Ghiorso

Grundämnet americium har den kemiska beteckningen Am och atomnummer 95. Americium är ett radioaktivt grundämne. Utseendemässigt är americium en relativt mjuk metall som är silvrig på ytan. Americiums vanligaste isotoper är 241Am och 243Am, som har en halveringstid på 432.2 respektive 7370 år. För andra isotoper av americium varierar halveringstiden mellan mikrosekundskalan och några dagar.

Americium producerades för första gången av en grupp ledd av Glenn T. Seaborg i Berkeley i Kalifornien i USA, vid det metallurgiska laboratoriet vid University of Chicago. Americium fick sitt namn efter Amerika (USA).

Skriv en kommentar