Grundämnet americium (Am)

Americium är grundämne 95 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för americium vilket betyder att americium har nittiofem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för americium är Am och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Americium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Plutonium    ←   Americium   →    Curium
Bild på grundämnet americium

Americium under förstoringen av ett mikroskop.
© Bionerd / CC BY
Engelskt namn
Americium
Kemiskt tecken
Am
Ämnesklass
Atomnummer
95
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
243 u
Densitet
13700 kg/m3
Smältpunkt
1449 K   (1176 ℃)
Kokpunkt
2880 K   (2607 ℃)
[Rn] 5f77s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f77s2
Upptäckt år
1944
Upptäckt av
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan och Albert Ghiorso
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet americium

Americium är en relativt mjuk transuranisk radioaktiv metall som till utseendet är silvervit. Americium är ett syntetiskt grundämne, dvs. det existerar inte naturlig på jorden utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. De två vanligaste americium-isotoperna är 241Am och 243Am, och har en halveringstid om ca. 432,2 respektive ca. 7 370 år. Americium produceras enbart i mycket små mängder för forskningsändamål, men finns även som rest i kärnavfall (ca. 100 gram per ton kärnavfall).

Kort historik om americium

Grundämne 95 upptäcktes 1944 av Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan och Albert Ghiorso vid University of California i Berkeley i Kalifornien i USA. Upptäckten var dock sekretessbelagd på grund av sin koppling till Manhattanprojektet, och kunde inte publiceras förrän i november 1945. Americium fick sitt namn efter "The Americas" (eller bara "America"), som är ett samlingsnamn för kontinenterna Syd- och Nord-Amerika.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25

Skriv en kommentar