Grundämnet brom (Br)

Brom är grundämne 35 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för brom vilket betyder att brom har trettiofem protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för brom är Broch grundämnet hör till ämnesklassen diatomiska icke-metaller.

Engelskt namn
Bromine
Kemiskt tecken
Br
Atomnummer
35
Grupp
17
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
79,904 u
Densitet
3119 kg/m3
Smältpunkt
265,8 K   (-7,2 ℃)
Kokpunkt
332 K   (59 ℃)
Upptäckt år
1825
Upptäckt av
Antoine Jérôme Balard och Leopold Gmelin

Grundämnet brom (Br) är icke-metalliskt och tillhör en grupp som kallas för halogener, som innefattar grundämnen som är giftiga i grundämnesform och som lätt reagerar med andra ämnen samt bildar negativa joner väldigt lätt. Det var år 1826 som grundämnet upptäcktes och detta av en fransman vid namn Antoine Jéròme Balard. Ämnets existens verifierades av tre män vid namn Gay-Lussac, Thénard och Vauquelin.

Utseendemässigt har brom en mörk rödbrun färg när det befinner sig i standardtryck och standardtemperatur. Det är även då en vätska som är väldigt frätande och som avger giftiga ångor med en obehaglig lukt. När det befinner sig i fast form är det glänsande och metalliskt till utseendet.

Brom används inom många områden. Exempelvis är det en av komponenterna i en del flamskyddsmedel, vid tillverkning av fotopapper förenat med silver och det används även i många medicinska sammanhang. Det kan vara väldigt farligt för människor med brom då det kan orsaka svåra frätskador på kroppen och viss inandning av ämnet kan orsaka livshotande förgiftningar.

Skriv en kommentar