Grundämnet brom (Br)

Brom är grundämne 35 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för brom vilket betyder att brom har trettiofem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för brom är Br och grundämnet hör till ämnesklassen diatomiska icke-metaller.

Brom i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Selen    ←   Brom   →    Krypton
Bild på grundämnet brom

2 gram 99,8 % rent brom förseglat i en glaskub.
© Alchemist-hp (pse-mendelejew.de) / CC BY-SA 3.0 DE
Engelskt namn
Bromine
Kemiskt tecken
Br
Atomnummer
35
Grupp
17
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
79,904 u
Densitet
3119 kg/m3
Smältpunkt
265,8 K   (-7,2 ℃)
Kokpunkt
332 K   (59 ℃)
[Ar] 3d104s24p5
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p5
Upptäckt år
1825
Upptäckt av
Antoine Jérôme Balard och Carl Jacob Löwig
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet brom

Grundämnet brom tillhör gruppen halogenerna och är ett icke-metalliskt grundämne. Rent brom är oerhört reaktivt, och förekommer därför inte i ren form i naturen utan i form av salter. I rumstemperatur är brom en mörkt rödbrun flytande vätska, och avger ångor som luktar obehagligt och är giftiga för människor. Brom är faktiskt främst känt för att det är oerhört giftigt och frätande. Brom är så pass farligt att om man skulle råka andas in eller svälja brom är det direkt livshotande, direkt hudkontakt med brom kan också leda till väldigt svårläkta och djupa frätskador.

Användningsområden för brom

Brom kan användas för att tillverka flamskyddsmedel, något som då kallas bromerade flamskyddsmedel. Det är framför allt användbart när man vill fördröja och minimera spridning av ett brandförlopp i t.ex. elektronisk utrustning eller fordon. Likaså finns ett användningsområde i fotopapper, där en brom-silver-förening som kallas silverbromid (AgBr) är användbar på grund av sin väldiga ljuskänslighet.

Kort historik om brom

Brom upptäcktes ungefär samtidigt av den tyske kemisten Carl Jacob Löwig och den franske kemisten Antoine Balard obereoende av varandra, år 1825 respektive 1826. Brom fick sitt namn, bromine från grekiskans bronos som betyder ungefär stank. Namnet refererar till den obehagliga lukt som brom avger i rumstemperatur.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-16


Skriv en kommentar