Grundämnen.com/ Periodiska systemet/80 - Kvicksilver (Hg)

Grundämnet kvicksilver (Hg)

Kvicksilver är grundämne 80 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för kvicksilver vilket betyder att kvicksilver har åttio protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för kvicksilver är Hgoch grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Grundläggande data om kvicksilver

  ››  Klicka här för att läsa mer om kvicksilver

Engelskt namn
Mercury
Kemiskt tecken
Hg
Atomnummer
80
Grupp
12
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
200,59 u
Densitet
13540 kg/m3
Smältpunkt
234,3 K   (-38,7 ℃)
Kokpunkt
629,9 K   (356,9 ℃)
1,5 Mohs
Upptäckt år
ca. 2000 fvt
Upptäckt av
Forntida kinser och indier

Kvicksilver har den kemiska beteckningen Hg och atomnummer 80. Kvicksilver är ett relativt sällsynt metalliskt grundämne som lätt bildar legeringar med andra metaller, som har samlingsnamnet amalgamer. Den latinska benämningen för kvicksilver är Hydroargentum och vid normal rumstemperatur är kvicksilver i flytande form. Det har använts i flera olika användningsområden i flera hundra årtal och haft stor betydelse i många civilisationer. Kvicksilver har bland annat använts när man framställde guld, silver, klor och soda, men är dock ett starkt gift, inte bara för naturen utan även för människan.

Historiskt sett har kvicksilver haft en viktig roll i religiösa riter. I romarriket och runt Medelhavet arbetade många slavar i gruvor för att bryta kvicksilver. De främsta användningsområdena idag är att använda kvicksilver vid amalgam, det vill säga legera kvicksilver med andra metaller. Man använder sig av kvicksilver vid utvinning av guld och silver, samt i lågenergilampor och lysrör. Vidare används det också till termometrar, desinfektionsmedel och elektriska apparater.

Kvicksilver har en mycket farlig inverkan på miljön då det är ett giftigt ämne. I Sverige har man på grund av detta infört förbud mot kvicksilver, för att minska effekterna på miljön. Kvicksilver får därför endast användas i vissa undantagsfall och det under strängt kontrollerade former. Ett exempel på detta är lågenergilampor.

Skriv en kommentar