Grundämnen.com/Periodiska systemet/Moskovium (Mc) - 115

Grundämnet moskovium (Mc)

Moskovium är grundämne 115 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för moskovium vilket betyder att moskovium har hundrafemton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för moskovium är Mc och grundämnet hör till ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Moskovium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Flerovium    ←   Moskovium   →    Livermorium
Engelskt namn
Moscovium
Kemiskt tecken
Mc
Atomnummer
115
Grupp
15
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
289 u
[Rn] 5f146d107s27p3
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p3
Upptäckt år
2003
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet moskovium

Grundämnet moskovium är ett supertungt syntetiskt grundämne, dvs. ett grundämne som inte existerar naturligt sett på jorden. Moskovium är även extremt radioaktivt, halveringstiden hos den isotop (som är känd) som är mest långlivad (290Mc) är ungefär en halv sekund. Eftersom man än så länge bara har kunnat framställa några få atomer av moskovium samt att de sönderfaller efter bara några få sekunder, har man ännu inte kunnat göra några detaljerade undersökningar av ämnets kemiska egenskaper.

Kort historik om moskovium

Moskovium framställdes genom ett samarbete mellan amerikanska och ryska forskare år 2003. Experimentet gick ut på att de bombarderade 243Am (americium-243) med 48Ca (kalcium-48), och då lyckades framställa fyra moskovium-atomer. Dessa atomer sönderföll dock till nihonium på bara några få bråkdelar av en sekund, vilka i sin tur existerade i ca. 1,2 sekund för att sedan sönderfalla till andra grundämnen. Moskovium fick sitt officiella namn (Moscovium) i november 2016, innan dess gick grundämnet under namnet ununpentium (Uup) som var dess systematiska grundämnesnamn. Namnet Moscovium valdes efter regionen Moscow Oblast i Ryssland, där JINR finns lokaliserat.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-24


Skriv en kommentar