Grundämnet vismut (Bi)

Vismut är grundämne 83 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för vismut vilket betyder att vismut har åttiotre protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för vismut är Bioch grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Engelskt namn
Bismuth
Kemiskt tecken
Bi
Atomnummer
83
Grupp
15
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
208,98040 u
Densitet
9750 kg/m3
Smältpunkt
544 K   (271 ℃)
Kokpunkt
1810 K   (1537 ℃)
2,25 Mohs
Upptäckt år
1753
Upptäckt av
Claude François Geoffroy

Vismut är ett grundämne som är metalliskt och har benämningen Bi. Just Bi kanske inte verkar väldigt logiskt, men det kommer ifrån latinets bisemutum.

Vismut är tämligen vanligt förekommande i jorden. Dubbelt så vanligt förekommande som guld, och Kina är den största producenten utav Vismut. De olika användningsområdena är bland annat i legeringar med låg smältpunkt och i hagelkulor. Detta eftersom vismut är mindre giftigt än bly.

Vismut är en av få metaller som förekommer i naturen i ren form. Även om det är en ren metall så leder den både värme och elektricitet väldigt dåligt.

Vismutoxidklorid används en hel del inom kosmetikaindustrin när man tar fram ny typ av kosmetika. Grundämnet har nummer 83 i det periodiska systemet och tillhör grupp nummer 15.

Skriv en kommentar