Grundläggande data om cesium

  ››  Klicka här för att läsa mer om cesium

Engelskt namn
Caesium
Kemiskt tecken
Cs
Atomnummer
55
Grupp
1
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
132.9054519 u
Densitet
1879 kg/m3
Smältpunkt
301.6 K   (28.6 ℃)
Kokpunkt
944 K   (671 ℃)
0.2 Mohs
Upptäckt år
1860
Upptäckt av
Robert Bunsen och Gustav Kirchhoff

Grundämnet cesium (Cs)

Grundämnet cesium har atomnummer 55 och återfinns bland alkalimetallerna längst till vänster i det periodiska systemet. Atomnummer 55 innebär att cesium har 55 protoner i atomkärnan.

Historik och egenskaper

Upptäckten av grundämnet Cesium gjordes år 1860 av de två tyska kemisterna Robert Bunsen och Gustav Kirchhoff. Vid en spektroskopisk analys av mineralvatten upptäcktes blå linjer på det spektrum som då bildades. På grund av den blå färgen fick grundämnet namnet cesium, från det latinska ordet caesius som betyder himmelsblå.

Eftersom cesium är en metall är den silvervit. Cesiums smältpunkt är låg, bara 28 ℃ vilket gör cesium nästan flytande i rumstemperatur. I ren form är cesium extremt reaktivt, t.ex. med vatten och is. Det är en extremt stark bas, vilket gör att cesium kan korrodera glas.

Förekomst och användning

På grund av reaktiviteten hittar man cesium naturligt enbart i form av olika föreningar med andra grundämnen. cesium utvinns oftast ur ett mineral, pollucit, där grundämnet förekommer tillsammans med aluminium, kisel och syre. Oftast måste cesium också renas från ett annat grundämne, Rubidium, då dessa två ämnen förekommer tillsammans. I en sjö i Manitoba, USA, finns en av världens största naturliga cesiumförekomster.

Användningsområden för cesium är bland annat att den är bra just för att etsa glas, detta på grund av reaktiviteten. Det kan också användas inom oljeindustrin i form av föreningen cesiumformiat, som en beståndsdel i borroljor, samt i atomur där isotopen cesium-133 har en resonansfrekvens som används som referens för att ställa klockan rätt. Cesium-133 är även den enda stabila isotopen hos grundämnet cesium.

Skriv en kommentar