Grundläggande data om astat

  ››  Klicka här för att läsa mer om astat

Engelskt namn
Astatine
Kemiskt tecken
At
Atomnummer
85
Grupp
17
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
210 u
Smältpunkt
575 K   (302 ℃)
Kokpunkt
610 K   (337 ℃)
Upptäckt år
1940
Upptäckt av
Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie och Emilio Segrè

Grundämnet astat (At)

Astat är ett grundämne som är radioaktivt och halvmetalliskt. Det tillhör gruppen halogener och dess beteckning är At. I det periodiska systemet så har astat nummer 85.

Något väldigt fascinerande med astat är att det är otroligt ovanligt på jorden. Om man skulle få för sig att samla ihop allt astat på hela jorden, så skulle den totala massan för ämnet endast uppgå till ynka 28 gram.

Med detta sagt så gör detta astat tillsammans med francium de mest ovanliga grundämnena på vår planet.

Ordet astat kommer ifrån grekiskans astatos som betyder instabil. Och instabil är den också, då ämnet har en halveringstid på inte mer än 8 timmar. Vilket är relativt snabbt. Mycket mer än så här vet man inte om astat som fortfarande inte har något direkt användningsområde.

Skriv en kommentar