Grundämnet astat (At)

Astat är grundämne 85 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för astat vilket betyder att astat har åttiofem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för astat är At och grundämnet hör till ämnesklassen halvmetaller.

Astat i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Polonium    ←   Astat   →    Radon
Engelskt namn
Astatine
Kemiskt tecken
At
Ämnesklass
Atomnummer
85
Grupp
17
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
210 u
Smältpunkt
575 K   (302 ℃)
Kokpunkt
610 K   (337 ℃)
[Xe] 4f145d106s26p5
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p5
Upptäckt år
1940
Upptäckt av
Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie och Emilio Segrè
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet astat

Grundämnet astat är halvmetalliskt och radioaktivt och tillhör halogenerna. Det är det mest sällsynta av alla de naturliga grundämnena, och på grund av att dess enda naturligt förekommande isotop (210At) är radioaktiv (med en halveringstid på ungefär 8,1 timme) finns det bara ca. 30 g astat i jordskorpan vid varje given tidpunkt.

Kort historik om astat

Astat framställdes första gången år 1940 i en kärnreaktion, där ett forskarteam bestående av fysikerna Dale R. Corson, K. R. MacKenzie och Emilio Segré vid UCLA i Kalifornien bombarderade en kärna av vismut (atomnummer 83) med alfapartiklar och därigenom lyckades syntetisera isotopen 211At. Man valde att ge grundämnet namnet astat (astatine), vilket kommer från grekiskans astatos som betyder instabil eller ostadig.

Astat egenskaper, framställning och användning

De kemiska och fysikaliska egenskaperna såsom färg, kok- och smältpunkt hos astat är ännu inte helt fastställda, detta beror på att man ännu inte har lyckats framställa några större mängder av grundämnet. Faktum är att man faktiskt aldrig ens har lyckats framställa så mycket astat att man har kunnat se det med blotta ögat - och ävem om man skulle ha lyckats med detta så skulle det ändå förångas nästan omedelbart, på grund av den värme som genereras av dess egen radioaktivitet.

Kan komma att bli användbart inom cancervården

Även om det i nuläget inte finns någon direkt praktisk nytta av grundämnet astat skulle det i framtiden kunna vara mycket användbart vid strålbehandling av cancer. Det pågår forskning kring isotopen astat-211 (211At) som skulle kunna komma att bli användbar inom riktad alfapartikelterapi (Targeted alpha-particle therapy, TAT).


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-10-03
Kommentarer


#1   Emir   2020-03-26 22:25  
vad ska jag skriva?

Skriv en kommentar