Grundämnen.com/Periodiska systemet/Gadolinium (Gd) - 64

Grundämnet gadolinium (Gd)

Gadolinium är grundämne 64 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för gadolinium vilket betyder att gadolinium har sextiofyra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för gadolinium är Gd och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Gadolinium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Europium    ←   Gadolinium   →    Terbium
Bild på grundämnet gadolinium

Ren metallisk gadolinium
© Unknown author / CC BY
Engelskt namn
Gadolinium
Kemiskt tecken
Gd
Ämnesklass
Atomnummer
64
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
157,25 u
Densitet
7900 kg/m3
Smältpunkt
1585 K   (1312 ℃)
Kokpunkt
3300 K   (3027 ℃)
[Xe] 4f75d16s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f75d16s2
Upptäckt år
1880
Upptäckt av
Jean Charles Galissard de Marignac
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet gadolinium

Gadolinium är en lantanoid som har en ovanlig egenskap som den bara delar med järn, kobolt och nickel, nämligen ferromagnetism. Det är denna egenskap som gör att vissa material kan bli permanenta magneter om de placeras i ett magnetiskt fält, alltså att de fortsätter att vara magnetiska efter att det yttre magnetfältet har avlägsnats.

Kort historik om gadolinium

Gadolinium upptäcktes spektroskopiskt för första gången år 1880 av Jean Charles Galissard de Marignac, utifrån observation av spektrum från mineralet gadolinit. År 1886 isolerades sedan metallen gadolinium för första gången av Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran. Grundämnet namngavs efter mineralet gadolinit, som i sin tur hade uppkallats efter den den svensk/finske kemisten Johan Gadolin.

Gadoliniums egenskaper, framställning och användning

Gadolinium som metall är silvervit och relativt mjuk, och förekommer i naturen oftast i salter (särskilt som gadoliniumoxid) och går att återfinna i många mineral tillsammans med andra lantanoider.

En annan egenskap som gadolinium kan stoltsera med är att den har den största förmågan av alla naturligt förekommande grundämnen att absorbera neutroner, och används därför ofta i de styrstavar man använder i kärnreaktorer. Gadoliniummetall har även metallurgiska egenskaper, med så lite som 1 % gadolinium kan man förbättra bearbetbarheten samt motståndskraften mot hög temperatur i bland annat järn, krom och andra metaller.

Användbar för bildteknik inom bl.a. sjukvården

Gadolinium är även en viktig metall inom sjukvården, då den på grund av sina ferromagnetiska egenskaper är användbar som i kontrastvätskor vid magnetisk resonanstomografi (MR) och annan röntgenutrustning. Metallen har även egenskapen att den bildar trivalenta joner med flourescerande egenskaper åt det gröna, och används därför ofta även som lysämne i diverse hemelektronik.

Gadolinium används inom MR

Gadolinium är användbar inom magnetisk resonanstomografi på grund av dess ferromagnetiska egenskaper


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25


Skriv en kommentar