Grundläggande data om syre

  ››  Klicka här för att läsa mer om syre

Engelskt namn
Oxygen
Kemiskt tecken
O
Atomnummer
8
Grupp
16
Period
2
Relativ atommassa
Atommassa
15.9994 u
Densitet
1.429 kg/m3
Smältpunkt
50.35 K   (-222.65 ℃)
Kokpunkt
90.18 K   (-182.82 ℃)
Upptäckt år
1772
Upptäckt av
Carl Wilhelm Scheele

Grundämnet syre (O)

Syre (O) är det tredje vanligaste grundämnet i universum, som främst bildas genom att det sker kärnreaktioner i enormt stora stjärnor. Man brukar även kalla syre för oxygen för att inte förväxla det med syra, på bl.a. gasflaskor och annat. Syre är otroligt viktigt för allt liv på jorden, och utan det hade ingenting varit sig likt.

Det var på 1500-talet som syre vetenskapligt beskrevs för första gången. Detta av en polsk alkemist vid namn Michael Sendivogius som kallade det för "livets elixir". På 1700-talet upptäcktes grundämnet mer kvantitativt av en svensk apotekare vid namn Carl Wilhelm Scheele. Dock publicerades inte upptäckterna förrän Joseph Priestley upptäckte samma sak vilket har gjort att Priestley oftast får äran för upptäckten av syre.

Dess aggressionstillstånd är i form av gas, syrgas, vid normalt tryck och temperatur och finns då som ett av de viktigaste ämnena i atmosfären. Atmosfären består av hela 21 procent syrgas. Utseendemässigt så är grundämnet svagt blått om det befinner sig i vätskeform och helt färglöst om det befinner sig i gasform. Syrgas är även luktfritt.

Syrgas har väldigt lätt för att bilda kemiska föreningar med andra grundämnen eftersom att det är väldigt kemiskt reaktivt. För att framställa syre destillerar man luft i en kolonn där olika ämnen i luften utvinns vid olika temperaturer.

Skriv en kommentar