Grundämnet volfram (W)

Volfram är grundämne 74 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för volfram vilket betyder att volfram har sjuttiofyra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för volfram är W och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Volfram i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Tantal    ←   Volfram   →    Rhenium
Engelskt namn
Tungsten
Kemiskt tecken
W
Atomnummer
74
Grupp
6
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
183,84 u
Densitet
19300 kg/m3
Smältpunkt
3653 K   (3380 ℃)
Kokpunkt
5800 K   (5527 ℃)
7,5 Mohs
[Xe] 4f145d46s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d46s2
Upptäckt år
1781
Upptäckt av
Carl Wilhelm Scheele
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Volfram har den kemiska beteckningen W och atomnummer 74. Av alla ämnen man finner i det periodiska systemet är volfram det metalliska grundämne som har allra högst smältpunkt - med andra ord krävs det rekordhöga 3422 grader Celsius för att volfram ska gå från fast till flytande form. Det är därför inte särskilt överraskande att det är just volfram som man ofta använder i traditionella glödlampors glödtrådar.

I likhet med många andra grundämnen upptäcktes volfram under 1700-talet, vilket får anses vara en mycket händelserik period inom kemin. Den som upptäckte ämnet, Carl Wilhelm Scheele, var en av sin tids mest framstående kemister. Att han dessutom var svensk (född i den svenska delen av det som idag är Tyskland) är faktiskt inte ovanligt i sammanhanget: många framstående kemister var just svenskar under denna tid.

Volfram är ett mycket sällsynt grundämne och endast kring ett gram per ton kan man räkna med att finna i jordskorpan. Dessutom måste man leta i Kina, Kanada eller USA eftersom det är där de största fyndigheterna av Volfram finns.

Skriv en kommentar