Grundläggande data om radium

  ››  Klicka här för att läsa mer om radium

Engelskt namn
Radium
Kemiskt tecken
Ra
Atomnummer
88
Grupp
2
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
226 u
Densitet
5000 kg/m3
Smältpunkt
973 K   (700 ℃)
Kokpunkt
2010 K   (1737 ℃)
1 Mohs
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
Pierre Curie and Marie Curie

Grundämnet radium (Ra)

Radium är ett radioaktivt, silvervitt grundämne som har den kemiska beteckningen Ra och atomnummer 88. Det var Marie Curie och Pierre Curie som först upptäckte detta grundämne, året var 1898. I naturen bildas radium i takt med att det sönderfaller från uranmalmer. Användningen i dag är inte lika omfattande som förr, dels på grund av utvinningen som tar mycket tid och pengar i anspråk, dels på grund av säkerhetsrisken. Man kan säga att radium har fått ge vika för andra radioaktiva ämnen som är enklare och säkrare att handskas med. Dagens årliga världsproduktion är cirka 30 gram.

En egenskap som tidigare nyttjades vid tillverkning av klockor och kompasser är ämnets förmåga att lysa i mörker. Radioaktiviteten gör klockvisare självlysande, men det visade sig dock att onormalt många av de som målade visarna dog. Man förbjöd därför radium i klockor - detta skedde i slutet av 1950-talet.

Skriv en kommentar