Grundämnet fermium (Fm)

Fermium är grundämne 100 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för fermium vilket betyder att fermium har hundra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för fermium är Fm och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Fermium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Einsteinium    ←   Fermium   →    Mendelevium
Engelskt namn
Fermium
Kemiskt tecken
Fm
Ämnesklass
Atomnummer
100
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
257 u
[Rn] 5f127s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f127s2
Upptäckt år
1952
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet fermium

Fermium är en transuranisk radioaktiv metall. Fermium är ett syntetiskt grundämne, dvs. det existerar inte naturlig på jorden utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. I nuläget känner man till nitton isotoper av Fermium, varav den stabilaste (257Fm) har en halveringstid på ca. 100 dagar. Fermium är det tyngsta grundämne som kan syntetiseras genom att bombardera lättare grundämnen med neutroner.

Kort historik om fermium

Grundämne 100 upptäcktes den 1 november 1952 (tillsammans med grundämne 99, einsteinium), genom att man analyserade nedfallet från den första provsprängningen av en vätebomb: Ivy Mike. Analysen utfördes av Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien i USA. Upptäckten var dock sekretessbelagd på grund av säkerhetsläget i världen rörande kalla kriget, och kunde inte publiceras förrän 1955. Samma forskargrupp lyckades dock syntetisera fermium på vanligt sätt 1954.

Grundämnet döptes efter den italienske fysikern Enrico Fermi, en av pionjärerna bakom atom- och kärnfysiken och en av de ledande forskarna bakom utvecklingen av kärnkraften och atombomben (inom ramen för Manhattanprojektet).


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-29


Skriv en kommentar