Grundämnet ytterbium (Yb)

Ytterbium är grundämne 70 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för ytterbium vilket betyder att ytterbium har sjuttio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för ytterbium är Yb och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Ytterbium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Tulium    ←   Ytterbium   →    Lutetium
Bild på grundämnet ytterbium

Ytterbium, ca. 1 x 0,5 cm.
© Jurii / CC BY
Engelskt namn
Ytterbium
Kemiskt tecken
Yb
Ämnesklass
Atomnummer
70
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
173,054 u
Densitet
6570 kg/m3
Smältpunkt
1097 K   (824 ℃)
Kokpunkt
1469 K   (1196 ℃)
[Xe] 4f146s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f146s2
Upptäckt år
1878
Upptäckt av
Jean Charles Galissard de Marignac
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet ytterbium

Ytterbium är en mjuk och formbar metall som är silvervit till utseendet. Ytterbium är det näst sista grundämnet i ämnesklassen lantanoiderna, och tillhör även de sällsynta jordartsmetallerna. Naturligt ytterbium förekommer i sju stabila isotoper, 174Yb är den vanligaste (ca. 31,8 %). Man har även observerat 27 radioaktiva isotoper med halveringstider mellan 32 dagar och mindre än 20 minuter. Det huvudsakliga användningsområdet av ytterbium i nuläget är som tillsatsmedel vid tillverkning av rostfritt stål och lasermedium, samt som källa till gammastrålning. Världsproduktionen av ytterbium uppgår till ca. 50 ton per år.

Kort historik om ytterbium

Grundämne 70 upptäcktes 1878 av den schweiziske kemisten Jean Charles Galissard de Marignac. Han fann en ny komponent i material insamlat från Ytterby gruva i Stockholms skärgård, han misstänkte att detta kunde vara ett nytt grundämne och valde att kalla att det ytterbium efter staden Ytterby nära den gruva där han hade funnit materialet.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-01


Skriv en kommentar